ไกด์บูชแบบลูกปืน INT ส่วนประกอบของไดเซท
ส่วนประกอบของไดเซท ไกด์บูชแบบลูกปืน INT (INTP28802)
ส่วนประกอบของไดเซท ไกด์บูชแบบลูกปืน

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
03 BBGB20-060 ไกด์บูชแบบลูกปืน BBGB 20-60

216

ชิ้น 400.00 - 400.00
03 BBGB22-060 ไกด์บูชแบบลูกปืน BBGB 22-60

83

ชิ้น 400.00 - 400.00
03 BBGB25-060 ไกด์บูชแบบลูกปืน BBGB 25-60

8

ชิ้น 445.00 - 445.00
03 BBGB25-075 ไกด์บูชแบบลูกปืน BBGB 25-75

208

ชิ้น 445.00 - 445.00
03 BBGB25-120 ไกด์บูชแบบลูกปืน BBGB 25-120

Pre-Order

ชิ้น 580.00 - 580.00
03 BBGB28-075 ไกด์บูชแบบลูกปืน BBGB 28-75

37

ชิ้น 545.00 - 545.00
03 BBGB32-085 ไกด์บูชแบบลูกปืน BBGB 32-85

197

ชิ้น 705.00 - 705.00
03 BBGB36-085 ไกด์บูชแบบลูกปืน BBGB 36-85

30

ชิ้น 785.00 - 785.00
03 BBGB38-095 ไกด์บูชแบบลูกปืน BBGB 38-95

80

ชิ้น 850.00 - 850.00
03 BBGB45-095 ไกด์บูชแบบลูกปืน BBGB 45-95

7

ชิ้น 1,090.00 - 1,090.00
03 BBGB45-110 ไกด์บูชแบบลูกปืน BBGB 45-110

6

ชิ้น 1,090.00 - 1,090.00
03 BBGB50-110 ไกด์บูชแบบลูกปืน BBGB 50-110

59

ชิ้น 1,330.00 - 1,330.00
ไกด์บูชแบบลูกปืน INTP28802