ปลอกลูกปืนพลาสติก/อลูมิเนียม INT ส่วนประกอบของไดเซท
ส่วนประกอบของไดเซท ปลอกลูกปืนพลาสติก/อลูมิเนียม INT (INTP28901)
ส่วนประกอบของไดเซท ปลอกลูกปืนพลาสติก

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
03 AMS20-050 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 20-50

63

ชิ้น 490.00 - 490.00
03 AMS20-060 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 20-60

64

ชิ้น 490.00 - 490.00
03 AMS25-050 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 25-50

321

ชิ้น 435.00 - 435.00
03 AMS25-075 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 25-75

43

ชิ้น 610.00 - 610.00
03 AMS28-075-3 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 28-75-3

38

ชิ้น 910.00 - 910.00
03 AMS32-060 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 32-60

1640

ชิ้น 715.00 - 715.00
03 AMS32-090 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 32-90

54

ชิ้น 890.00 - 890.00
03 AMS38-070 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 38-70

1388

ชิ้น 1,175.00 - 1,175.00
03 AMS38-090 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 38-90

116

ชิ้น 1,175.00 - 1,175.00
03 AMS45-110 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 45-110

18

ชิ้น 1,490.00 - 1,490.00
03 AMS50-090 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 50-90

1088

ชิ้น 1,365.00 - 1,365.00
03 AMS50-110 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 50-110

30

ชิ้น 1,640.00 - 1,640.00
03 AMS60-100 ปลอกลูกปืนอะลูมิเนียม AMS 60-100

1636

ชิ้น 1,980.00 - 1,980.00
03 PBR19-060 ปลอกลูกปืน PBR 19-60

4

ชิ้น 720.00 - 720.00
03 PBR20-050 ปลอกลูกปืน PBR 20-50

129

ชิ้น 410.00 - 410.00
03 PBR20-060 ปลอกลูกปืน PBR 20-60

146

ชิ้น 410.00 - 410.00
03 PBR22-060 ปลอกลูกปืน PBR 22-60

70

ชิ้น 410.00 - 410.00
03 PBR25-050 ปลอกลูกปืน PBR 25-50

546

ชิ้น 365.00 - 365.00
03 PBR25-075 ปลอกลูกปืน PBR 25-75

454

ชิ้น 510.00 - 510.00
03 PBR28-075-3 ปลอกลูกปืน PBR 28-75-3

96

ชิ้น 610.00 - 610.00
03 PBR28-075-4 ปลอกลูกปืน PBR 28-75-4

17

ชิ้น 610.00 - 610.00
03 PBR32-060 ปลอกลูกปืน PBR 32-60

1857

ชิ้น 625.00 - 625.00
03 PBR32-090 ปลอกลูกปืน PBR 32-90

276

ชิ้น 745.00 - 745.00
03 PBR36-090 ปลอกลูกปืน PBR 36-90

13

ชิ้น 840.00 - 840.00
03 PBR38-070 ปลอกลูกปืน PBR 38-70

656

ชิ้น 1,065.00 - 1,065.00
03 PBR38-090 ปลอกลูกปืน PBR 38-90

39

ชิ้น 1,065.00 - 1,065.00
03 PBR38-095 ปลอกลูกปืน PBR 38-95

36

ชิ้น 1,065.00 - 1,065.00
03 PBR45-090 ปลอกลูกปืน PBR 45-90

61

ชิ้น 1,185.00 - 1,185.00
03 PBR45-110 ปลอกลูกปืน PBR 45-110

45

ชิ้น 1,325.00 - 1,325.00
03 PBR50-090 ปลอกลูกปืน PBR 50-90

156

ชิ้น 1,215.00 - 1,215.00
03 PBR50-110 ปลอกลูกปืน PBR 50-110

48

ชิ้น 1,490.00 - 1,490.00
03 PBR60-100 ปลอกลูกปืน PBR 60-100

41

ชิ้น 1,605.00 - 1,605.00
03 PBR60-110 ปลอกลูกปืน PBR 60-110

21

ชิ้น 1,605.00 - 1,605.00
03 PBR80-125 ปลอกลูกปืน PBR 80-125

6

ชิ้น 2,545.00 - 2,545.00
ปลอกลูกปืน INTP28901