ไกด์บาร์ ไกด์เพลท INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ ไกด์บาร์ (ไกด์เพลท) INT (INTP315)
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ ไกด์บาร์ (ไกด์เพลท)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 GB050-060 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GB50-60-(150-180)

Pre-Order

ชิ้น 1,098.00 - 1,098.00
09 GB050-090 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GB50-90-(190-250)

Pre-Order

ชิ้น 1,220.00 - 1,220.00
09 GB070-090 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GB70-90-(200-250)

Pre-Order

ชิ้น 1,375.00 - 1,375.00
09 GB070-120 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GB70-120-(230-350)

Pre-Order

ชิ้น 1,660.00 - 1,660.00
09 GB100-120 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GB100-120-(270-320)

Pre-Order

ชิ้น 2,178.00 - 2,178.00
09 GB100-180 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GB100-180-(330-400)

Pre-Order

ชิ้น 2,440.00 - 2,440.00
09 GB130-150 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GB130-150-(300-380)

Pre-Order

ชิ้น 2,909.00 - 2,909.00
09 GB130-210 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GB130-210-(390-500)

Pre-Order

ชิ้น 3,510.00 - 3,510.00
09 GB150-180 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GB150-180-(340-450)

Pre-Order

ชิ้น 4,240.00 - 4,240.00
09 GB150-240 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GB150-240-(460-550)

Pre-Order

ชิ้น 4,790.00 - 4,790.00
09 GB180-200 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GB180-200-(380-470)

Pre-Order

ชิ้น 4,815.00 - 4,815.00
09 GBA050-060 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GBA50-60-(150-180)

Pre-Order

ชิ้น 1,148.00 - 1,148.00
09 GBA050-090 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GBA50-90-(190-250)

Pre-Order

ชิ้น 1,273.00 - 1,273.00
09 GBA070-090 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GBA70-90-(200-250)

Pre-Order

ชิ้น 1,425.00 - 1,425.00
09 GBA070-120 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GBA70-120-(230-350)

Pre-Order

ชิ้น 1,710.00 - 1,710.00
09 GBA100-120 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GBA100-120-(270-320)

Pre-Order

ชิ้น 2,278.00 - 2,278.00
09 GBA100-180 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GBA100-180-(330-400)

Pre-Order

ชิ้น 2,540.00 - 2,540.00
09 GBA130-150 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GBA130-150-(300-380)

Pre-Order

ชิ้น 3,148.00 - 3,148.00
09 GBA130-210 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GBA130-210-(390-500)

Pre-Order

ชิ้น 3,635.00 - 3,635.00
09 GBA150-180 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GBA150-180-(340-450)

Pre-Order

ชิ้น 4,370.00 - 4,370.00
09 GBA150-240 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GBA150-240-(460-550)

Pre-Order

ชิ้น 4,920.00 - 4,920.00
09 GBA180-200 ไกด์บาร์(ไกด์เพลท) GBA180-200-(380-470)

Pre-Order

ชิ้น 4,940.00 - 4,940.00
ไกด์บาร์ (ไกด์เพลท) INTP315