ชุดลูกกลิ้งบังคับแผ่นเหล็ก INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ ชุดลูกกลิ้งบังคับแผ่นเหล็ก INT (INTP330)
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ ชุดลูกกลิ้งบังคับแผ่นเหล็ก

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 SGSBA30-038 ชุดลูกกลิ้ง SGSBA30-38

Pre-Order

ชิ้น 3,500.00 - 3,500.00
09 SGSBA55-038 ชุดลูกกลิ้ง SGSBA55-38

Pre-Order

ชิ้น 4,625.00 - 4,625.00
09 SGSBA55-070 ชุดลูกกลิ้ง SGSBA55-70

Pre-Order

ชุด 5,250.00 - 5,250.00
09 SGSBB30-038 ชุดลูกกลิ้ง SGSBB30-38

Pre-Order

ชิ้น 7,175.00 - 7,175.00
09 SGSBB55-038 ชุดลูกกลิ้ง SGSBB55-38

Pre-Order

ชิ้น 9,500.00 - 9,500.00
09 SGSBB55-070 ชุดลูกกลิ้ง SGSBB55-70

Pre-Order

ชิ้น 10,775.00 - 10,775.00
09 SGSRA30-038 ชุดลูกกลิ้ง SGSRA30-38

Pre-Order

ชุด 3,850.00 - 3,850.00
09 SGSRA55-038 ชุดลูกกลิ้ง SGSRA55-38

Pre-Order

ชุด 5,000.00 - 5,000.00
09 SGSRA55-070 ชุดลูกกลิ้ง SGSRA55-70

Pre-Order

ชุด 5,700.00 - 5,700.00
09 SGSRB30-038 ชุดลูกกลิ้ง SGSRB30-38

Pre-Order

ชิ้น 7,900.00 - 7,900.00
09 SGSRB55-038 ชุดลูกกลิ้ง SGSRB55-38

Pre-Order

ชิ้น 10,275.00 - 10,275.00
09 SGSRB55-070 ชุดลูกกลิ้ง SGSRB55-70

Pre-Order

ชิ้น 11,700.00 - 11,700.00
ชุดลูกกลิ้งบังคับแผ่นเหล็ก INTP330