ชุดลูกกลิ้งบังคับแม่เหล็ก INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ ชุดลูกกลิ้งบังคับแม่เหล็ก INT (INTP33101)
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ ชุดลูกกลิ้งบังคับแม่เหล็ก

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 SGS30 ชุดลูกกลิ้ง SGS30

6

ชิ้น 3,850.00 - 3,850.00
09 SGS55 ชุดลูกกลิ้ง SGS55

8

ชิ้น 5,450.00 - 5,450.00
ชุดลูกกลิ้งบังคับแม่เหล็ก INTP33101