ไกด์บังคับแผ่นโลหะ รุ่นประหยัด INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ ไกด์บังคับแผ่นโลหะ รุ่นประหยัด INT (INTP333)
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ ไกด์บังคับแผ่นโลหะ รุ่นประหยัด

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 ENGA065-100 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGA65-100

Pre-Order

ชิ้น 590.00 - 590.00
09 ENGA105-150 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGA105-150

Pre-Order

ชิ้น 615.00 - 615.00
09 ENGA155-200 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGA155-200

Pre-Order

ชิ้น 675.00 - 675.00
09 ENGB065-100 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGB65-100

Pre-Order

ชิ้น 590.00 - 590.00
09 ENGB105-150 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGB105-150

Pre-Order

ชิ้น 615.00 - 615.00
09 ENGB155-200 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGB155-200

Pre-Order

ชิ้น 675.00 - 675.00
09 ENGC065-100 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGC65-100

Pre-Order

ชิ้น 590.00 - 590.00
09 ENGC105-150 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGC105-150

Pre-Order

ชิ้น 615.00 - 615.00
09 ENGC155-200 ไกด์บังคับแผ่นโลหะ ENGC155-200

Pre-Order

ชิ้น 675.00 - 675.00
ไกด์บังคับแผ่นโลหะ รุ่นประหยัด INTP333