แผ่นไกด์บังคับแผ่นโลหะ INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ แผ่นไกด์บังคับแผ่นโลหะ INT (INTP335)
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ แผ่นไกด์บังคับแผ่นโลหะ

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 NGFA075-100 แผ่นไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGFA75-100

Pre-Order

ชิ้น 650.00 - 650.00
09 NGFA105-150 แผ่นไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGFA105-150

Pre-Order

ชิ้น 1,050.00 - 1,050.00
09 NGFB075-100 แผ่นไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGFB75-100

Pre-Order

ชิ้น 1,470.00 - 1,470.00
09 NGFB105-150 แผ่นไกด์บังคับแผ่นโลหะ NGFB105-150

Pre-Order

ชิ้น 1,660.00 - 1,660.00
แผ่นไกด์บังคับแผ่นโลหะ INTP335