ชุดแกนดันแผ่นเหล็ก INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ ชุดแกนดันแผ่นเหล็ก INT (INTP337)
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ ชุดแกนดันแผ่นเหล็ก

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 PHP20-100 ชุดแกนดัน PHP20-100

Pre-Order

ชิ้น 3,150.00 - 3,150.00
09 PHP20-150 ชุดแกนดัน PHP20-150

Pre-Order

ชิ้น 3,425.00 - 3,425.00
09 PHP20-200 ชุดแกนดัน PHP20-200

Pre-Order

ชิ้น 3,675.00 - 3,675.00
09 PHP20-250 ชุดแกนดัน PHP20-250

Pre-Order

ชิ้น 3,950.00 - 3,950.00
09 PHP20-300 ชุดแกนดัน PHP20-300

Pre-Order

ชิ้น 4,200.00 - 4,200.00
09 PHP20-350 ชุดแกนดัน PHP20-350

Pre-Order

ชิ้น 4,475.00 - 4,475.00
09 PHP20-400 ชุดแกนดัน PHP20-400

Pre-Order

ชิ้น 4,725.00 - 4,725.00
09 PHP20-450 ชุดแกนดัน PHP20-450

Pre-Order

ชิ้น 5,000.00 - 5,000.00
09 PHP20-500 ชุดแกนดัน PHP20-500

Pre-Order

ชิ้น 5,250.00 - 5,250.00
ชุดแกนดันแผ่นเหล็ก INTP337