ชุดแกนดันแผ่นเหล็ก รุ่นปลายเป็นเหล็ก/ยาง INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ ชุดแกนดันแผ่นเหล็ก รุ่นปลายเป็นเหล็ก/ยาง INT (INTP338)
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ ชุดแกนดันแผ่นเหล็ก

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 PHPS200 ชุดแกนดัน PHPS200

Pre-Order

ชิ้น 4,275.00 - 4,275.00
09 PHPS220 ชุดแกนดัน PHPS220

Pre-Order

ชิ้น 4,575.00 - 4,575.00
09 PHPS250 ชุดแกนดัน PHPS250

Pre-Order

ชิ้น 4,875.00 - 4,875.00
09 PHPS270 ชุดแกนดัน PHPS270

Pre-Order

ชิ้น 5,175.00 - 5,175.00
09 PHPS300 ชุดแกนดัน PHPS300

Pre-Order

ชิ้น 5,475.00 - 5,475.00
09 PHPU200 ชุดแกนดัน PHPU200

Pre-Order

ชิ้น 4,450.00 - 4,450.00
09 PHPU220 ชุดแกนดัน PHPU220

Pre-Order

ชิ้น 4,775.00 - 4,775.00
09 PHPU250 ชุดแกนดัน PHPU250

Pre-Order

ชิ้น 5,075.00 - 5,075.00
09 PHPU270 ชุดแกนดัน PHPU270

Pre-Order

ชิ้น 5,350.00 - 5,350.00
09 PHPU300 ชุดแกนดัน PHPU300

Pre-Order

ชิ้น 5,675.00 - 5,675.00
ชุดแกนดันแผ่นเหล็ก INTP338