โดเวลพินแบบตัน INT ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ
ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ โดเวลพินแบบตัน INT (INTP34101)
ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ โดเวลพินแบบตัน Dowel Pin (Stright Type)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 DPS03-10 สลักโดเวล แบบตัน DPS3-10

1844

ชิ้น 4.00 - 4.00
11 DPS03-15 สลักโดเวล แบบตัน DPS3-15

710

ชิ้น 4.00 - 4.00
11 DPS03-20 สลักโดเวล แบบตัน DPS3-20

1627

ชิ้น 4.00 - 4.00
11 DPS03-25 สลักโดเวล แบบตัน DPS3-25

158

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS03-30 สลักโดเวล แบบตัน DPS3-30

463

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS03-35 สลักโดเวล แบบตัน DPS3-35

207

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS03-40 สลักโดเวล แบบตัน DPS3-40

309

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS04-10 สลักโดเวล แบบตัน DPS4-10

6772

ชิ้น 4.00 - 4.00
11 DPS04-15 สลักโดเวล แบบตัน DPS4-15

5267

ชิ้น 4.00 - 4.00
11 DPS04-20 สลักโดเวล แบบตัน DPS4-20

2851

ชิ้น 4.00 - 4.00
11 DPS04-25 สลักโดเวล แบบตัน DPS4-25

806

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS04-30 สลักโดเวล แบบตัน DPS4-30

297

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS04-35 สลักโดเวล แบบตัน DPS4-35

283

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS04-40 สลักโดเวล แบบตัน DPS4-40

413

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS04-50 สลักโดเวล แบบตัน DPS4-50

64

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS05-10 สลักโดเวล แบบตัน DPS5-10

1280

ชิ้น 6.00 - 6.00
11 DPS05-15 สลักโดเวล แบบตัน DPS5-15

1921

ชิ้น 6.00 - 6.00
11 DPS05-20 สลักโดเวล แบบตัน DPS5-20

2001

ชิ้น 6.00 - 6.00
11 DPS05-25 สลักโดเวล แบบตัน DPS5-25

391

ชิ้น 6.00 - 6.00
11 DPS05-30 สลักโดเวล แบบตัน DPS5-30

301

ชิ้น 6.00 - 6.00
11 DPS05-35 สลักโดเวล แบบตัน DPS5-35

199

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS05-40 สลักโดเวล แบบตัน DPS5-40

3248

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS05-50 สลักโดเวล แบบตัน DPS5-50

451

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS06-10 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-10

893

ชิ้น 12.00 - 12.00
11 DPS06-15 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-15

2589

ชิ้น 7.00 - 7.00
11 DPS06-20 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-20

2002

ชิ้น 7.00 - 7.00
11 DPS06-25 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-25

1898

ชิ้น 7.00 - 7.00
11 DPS06-30 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-30

4180

ชิ้น 7.00 - 7.00
11 DPS06-35 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-35

Pre-Order

ชิ้น 12.00 - 12.00
11 DPS06-40 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-40

229

ชิ้น 12.00 - 12.00
11 DPS06-50 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-50

1385

ชิ้น 12.00 - 12.00
11 DPS06-60 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-60

85

ชิ้น 12.00 - 12.00
11 DPS08-10 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-10

36

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS08-15 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-15

204

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS08-20 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-20

458

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS08-25 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-25

667

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS08-30 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-30

3351

ชิ้น 12.00 - 12.00
11 DPS08-35 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-35

1182

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS08-40 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-40

961

ชิ้น 12.00 - 12.00
11 DPS08-50 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-50

617

ชิ้น 12.00 - 12.00
11 DPS08-60 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-60

747

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS08-70 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-70

442

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS08-80 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-80

305

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS10-100 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-100

229

ชิ้น 30.00 - 30.00
11 DPS10-15 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-15

103

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS10-20 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-20

293

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS10-25 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-25

191

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS10-30 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-30

3987

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS10-35 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-35

555

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS10-40 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-40

469

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS10-45 สลัก โดเวล แบบตัน DPS10-45

787

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS10-50 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-50

731

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS10-60 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-60

830

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS10-70 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-70

342

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS10-80 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-80

127

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS12-100 สลักโดเวล แบบตัน DPS12-100

462

ชิ้น 30.00 - 30.00
11 DPS12-20 สลักโดเวล แบบตัน DPS12-20

274

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS12-25 สลักโดเวล แบบตัน DPS12-25

278

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS12-30 สลักโดเวล แบบตัน DPS12-30

219

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS12-35 สลักโดเวล แบบตัน DPS12-35

29

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS12-40 สลักโดเวล แบบตัน DPS12-40

300

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPS12-50 สลักโดเวล แบบตัน DPS12-50

Pre-Order

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPS12-60 สลักโดเวล แบบตัน DPS12-60

24

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPS12-70 สลัก โดเวล แบบตัน DPS12-70

75

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS12-80 สลัก โดเวล แบบตัน DPS12-80

474

ชิ้น 28.00 - 28.00
โดเวลพินแบบตัน INTP34101