โดเวลพินแบบมีเกลียว INT ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ
ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ โดเวลพินแบบมีเกลียว INT (INTP34102)
ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ โดเวลพินแบบมีเกลียว Dowel Pin (Tapped Hole Type)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 DPT05-20 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT5-20

2007

ชิ้น 24.00 - 24.00
11 DPT05-25 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT5-25

199

ชิ้น 24.00 - 24.00
11 DPT05-30 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT5-30

471

ชิ้น 24.00 - 24.00
11 DPT06-20 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-20

12939

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPT06-25 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-25

9166

ชิ้น 19.00 - 19.00
11 DPT06-30 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-30

3732

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPT06-35 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-35

375

ชิ้น 19.00 - 19.00
11 DPT06-40 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-40

353

ชิ้น 19.00 - 19.00
11 DPT06-45 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-45

93

ชิ้น 19.00 - 19.00
11 DPT06-50 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-50

440

ชิ้น 19.00 - 19.00
11 DPT06-55 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-55

542

ชิ้น 38.00 - 38.00
11 DPT06-60 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-60

638

ชิ้น 38.00 - 38.00
11 DPT06-80 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-80

349

ชิ้น 60.00 - 60.00
11 DPT08-20 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-20

931

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPT08-25 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-25

1506

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPT08-30 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-30

20370

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPT08-35 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-35

4519

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPT08-40 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-40

2187

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPT08-45 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-45

353

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPT08-50 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-50

1498

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPT08-55 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-55

1458

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT08-60 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-60

484

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPT08-65 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-65

66

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT08-70 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-70

157

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT08-80 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-80

659

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT10-100 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-100

85

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT10-110 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-110

Pre-Order

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT10-20 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-20

304

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT10-25 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-25

1054

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT10-30 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-30

2548

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT10-35 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-35

1204

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT10-40 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-40

16513

ชิ้น 19.00 - 19.00
11 DPT10-45 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-45

66

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT10-50 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-50

2217

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT10-60 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-60

727

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT10-70 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-70

1184

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT10-80 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-80

530

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT12-100 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-100

65

ชิ้น 45.00 - 45.00
11 DPT12-120 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-120

257

ชิ้น 58.00 - 58.00
11 DPT12-20 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-20

136

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPT12-30 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-30

441

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPT12-40 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-40

1205

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPT12-50 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-50

1764

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPT12-60 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-60

465

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPT12-70 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-70

304

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPT12-80 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-80

180

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT13-40 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT13-40

206

ชิ้น 32.00 - 32.00
11 DPT13-50 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT13-50

10841

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPT13-60 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT13-60

297

ชิ้น 32.00 - 32.00
11 DPT13-70 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT13-70

1150

ชิ้น 32.00 - 32.00
11 DPT13-80 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT13-80

Pre-Order

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT16-40 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT16-40

183

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT16-50 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT16-50

413

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT16-60 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT16-60

1424

ชิ้น 37.00 - 37.00
11 DPT16-70 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT16-70

59

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT16-80 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT16-80

102

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT20-50 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT20-50

160

ชิ้น 57.00 - 57.00
11 DPT20-60 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT20-60

4182

ชิ้น 57.00 - 57.00
11 DPT20-70 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT20-70

68

ชิ้น 57.00 - 57.00
11 DPT20-80 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT20-80

187

ชิ้น 57.00 - 57.00
11 DPTL05-015 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL5-15

40

ชิ้น 25.00 - 25.00
11 DPTL05-020 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL5-20

265

ชิ้น 25.00 - 25.00
11 DPTL05-025 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL5-25

307

ชิ้น 25.00 - 25.00
11 DPTL05-030 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL5-30

288

ชิ้น 25.00 - 25.00
11 DPTL05-035 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL5-35

Pre-Order

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL06-015 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL6-15

13

ชิ้น 25.00 - 25.00
11 DPTL06-016 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL6-16

35

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL06-020 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL6-20

262

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPTL06-025 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL6-25

68

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPTL06-030 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL6-30

4001

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPTL06-035 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL6-35

30

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL06-040 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL6-40

203

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPTL06-050 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL6-50

16

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL08-015 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-15

30

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL08-020 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-20

200

ชิ้น 22.00 - 22.00
11 DPTL08-025 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-25

431

ชิ้น 22.00 - 22.00
11 DPTL08-028 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-28

32

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL08-030 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-30

376

ชิ้น 22.00 - 22.00
11 DPTL08-035 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-35

99

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL08-040 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-40

89

ชิ้น 22.00 - 22.00
11 DPTL08-045 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-45

19

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL08-060 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-60

482

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL10-020 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-20

280

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPTL10-022 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-22

26

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL10-025 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-25

870

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPTL10-030 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-30

28

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPTL10-035 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-35

342

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL10-040 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-40

3

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPTL10-045 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-45

25

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL10-050 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-50

156

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL10-060 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-60

194

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL12-020 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL12-20

139

ชิ้น 27.00 - 27.00
11 DPTL12-025 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL12-25

209

ชิ้น 27.00 - 27.00
11 DPTL12-030 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL12-30

50

ชิ้น 27.00 - 27.00
11 DPTL12-035 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL12-35

79

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL12-040 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL12-40

91

ชิ้น 27.00 - 27.00
11 DPTL12-045 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL12-45

Pre-Order

ชิ้น 50.00 - 50.00
11 DPTL12-050 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL12-50

202

ชิ้น 35.00 - 35.00
11 DPTL13-020 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-20

298

ชิ้น 30.00 - 30.00
11 DPTL13-025 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-25

270

ชิ้น 30.00 - 30.00
11 DPTL13-030 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-30

85

ชิ้น 30.00 - 30.00
11 DPTL13-035 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-35

19

ชิ้น 45.00 - 45.00
11 DPTL13-040 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-40

41

ชิ้น 30.00 - 30.00
11 DPTL13-045 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-45

Pre-Order

ชิ้น 45.00 - 45.00
11 DPTL13-050 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-50

52

ชิ้น 35.00 - 35.00
11 DPTL13-060 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-60

50

ชิ้น 60.00 - 60.00
11 DPTL13-070 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-70

16

ชิ้น 60.00 - 60.00
11 DPTL13-080 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-80

44

ชิ้น 70.00 - 70.00
11 DPTL14-040 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL14-40

49

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL14-050 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL14-50

41

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL14-060 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL14-60

46

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL16-020 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL16-20

Pre-Order

ชิ้น 60.00 - 60.00
11 DPTL16-025 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL16-25

Pre-Order

ชิ้น 60.00 - 60.00
11 DPTL16-030 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL16-30

50

ชิ้น 60.00 - 60.00
11 DPTL16-035 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL16-35

34

ชิ้น 60.00 - 60.00
11 DPTL16-040 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL16-40

32

ชิ้น 60.00 - 60.00
11 DPTL16-045 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL16-45

Pre-Order

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL16-050 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL16-50

42

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL20-020 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL20-20

Pre-Order

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL20-025 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL20-25

Pre-Order

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL20-030 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL20-30

30

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL20-035 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL20-35

Pre-Order

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL20-040 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL20-40

Pre-Order

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL20-045 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL20-45

Pre-Order

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL20-050 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL20-50

38

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL20-060 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL20-60

25

ชิ้น 90.00 - 90.00
11 DPTL20-070 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL20-70

33

ชิ้น 90.00 - 90.00
โดเวลพินแบบมีเกลียว INTP34102