หูหิ้วแม่พิมพ์แบบมีเกลียว INT ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ
ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ หูหิ้วแม่พิมพ์แบบมีเกลียว INT (INTP345)
ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ หูหิ้วแม่พิมพ์แบบมีเกลียว

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 HOB10 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบมีเกลียว HOB10

31

ชิ้น 130.00 - 130.00
11 HOB12 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบมีเกลียว HOB12

54

ชิ้น 145.00 - 145.00
11 HOB16 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบมีเกลียว HOB16

204

ชิ้น 180.00 - 180.00
11 HOB20 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบมีเกลียว HOB20

62

ชิ้น 240.00 - 240.00
11 HOB24 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบมีเกลียว HOB24

95

ชิ้น 350.00 - 350.00
11 HOB30 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบมีเกลียว HOB30

55

ชิ้น 590.00 - 590.00
11 HOB36 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบมีเกลียว HOB36

32

ชิ้น 830.00 - 830.00
หูหิ้วแม่พิมพ์แบบมีเกลียว INTP345