หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น INT ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ
ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น INT (INTP346)
ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 HOP10 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP10

49

ชิ้น 155.00 - 155.00
11 HOP12 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP12

84

ชิ้น 170.00 - 170.00
11 HOP16 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP16

645

ชิ้น 185.00 - 185.00
11 HOP20 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP20

731

ชิ้น 210.00 - 210.00
11 HOP25 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP25

655

ชิ้น 250.00 - 250.00
11 HOP32 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP32

199

ชิ้น 330.00 - 330.00
11 HOP40 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP40

51

ชิ้น 555.00 - 555.00
11 HOP50 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP50

49

ชิ้น 880.00 - 880.00
11 HOP63 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP63

51

ชิ้น 1,145.00 - 1,145.00
11 HOP80 หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น HOP80

15

ชิ้น 1,470.00 - 1,470.00
หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น INTP346
หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น INTP346