ปลอกนำมีบ่า แบบ A : BA INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ปลอกนำมีบ่า แบบ A : (BA) (MB001)
ปลอกนำมีบ่า แบบ A : (BA)
INT

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
15 BA12-020 ไกด์บูช แบบ A BA12-20

25

ชิ้น 182.00 - 182.00
15 BA12-025 ไกด์บูช แบบ A BA12-25

31

ชิ้น 182.00 - 182.00
15 BA16-015 ไกด์บูช แบบ A BA16-15

24

ชิ้น 103.00 - 103.00
15 BA16-020 ไกด์บูช แบบ A BA16-20

89

ชิ้น 103.00 - 103.00
15 BA16-025 ไกด์บูช แบบ A BA16-25

7

ชิ้น 108.00 - 108.00
15 BA16-030 ไกด์บูช แบบ A BA16-30

28

ชิ้น 121.00 - 121.00
15 BA16-035 ไกด์บูช แบบ A BA16-35

40

ชิ้น 124.00 - 124.00
15 BA16-040 ไกด์บูช แบบ A BA16-40

37

ชิ้น 136.00 - 136.00
15 BA16-045 ไกด์บูช แบบ A BA16-45

33

ชิ้น 147.00 - 147.00
15 BA16-050 ไกด์บูช แบบ A BA16-50

65

ชิ้น 147.00 - 147.00
15 BA16-055 ไกด์บูช แบบ A BA16-55

26

ชิ้น 177.00 - 177.00
15 BA16-060 ไกด์บูช แบบ A BA16-60

96

ชิ้น 177.00 - 177.00
15 BA16-065 ไกด์บูช แบบ A BA16-65

20

ชิ้น 194.00 - 194.00
15 BA16-070 ไกด์บูช แบบ A BA16-70

121

ชิ้น 194.00 - 194.00
15 BA16-080 ไกด์บูช แบบ A BA16-80

29

ชิ้น 260.00 - 260.00
15 BA20-015 ไกด์บูช แบบ A BA20-15

33

ชิ้น 114.00 - 114.00
15 BA20-020 ไกด์บูช แบบ A BA20-20

22

ชิ้น 116.00 - 116.00
15 BA20-025 ไกด์บูช แบบ A BA20-25

41

ชิ้น 121.00 - 121.00
15 BA20-030 ไกด์บูช แบบ A BA20-30

52

ชิ้น 124.00 - 124.00
15 BA20-035 ไกด์บูช แบบ A BA20-35

30

ชิ้น 132.00 - 132.00
15 BA20-040 ไกด์บูช แบบ A BA20-40

36

ชิ้น 153.00 - 153.00
15 BA20-045 ไกด์บูช แบบ A BA20-45

30

ชิ้น 163.00 - 163.00
15 BA20-050 ไกด์บูช แบบ A BA20-50

39

ชิ้น 163.00 - 163.00
15 BA20-055 ไกด์บูช แบบ A BA20-55

52

ชิ้น 184.00 - 184.00
15 BA20-060 ไกด์บูช แบบ A BA20-60

833

ชิ้น 195.00 - 195.00
15 BA20-065 ไกด์บูช แบบ A BA20-65

28

ชิ้น 200.00 - 200.00
15 BA20-070 ไกด์บูช แบบ A BA20-70

46

ชิ้น 200.00 - 200.00
15 BA20-080 ไกด์บูช แบบ A BA20-80

41

ชิ้น 216.00 - 216.00
15 BA20-090 ไกด์บูช แบบ A BA20-90

32

ชิ้น 234.00 - 234.00
15 BA20-100 ไกด์บูช แบบ A BA20-100

33

ชิ้น 266.00 - 266.00
15 BA20-110 ไกด์บูช แบบ A BA20-110

23

ชิ้น 297.00 - 297.00
15 BA20-120 ไกด์บูช แบบ A BA20-120

37

ชิ้น 327.00 - 327.00
15 BA20-130 ไกด์บูช แบบ A BA20-130

47

ชิ้น 363.00 - 363.00
15 BA25-015 ไกด์บูช แบบ A BA25-15

6

ชิ้น 118.00 - 118.00
15 BA25-020 ไกด์บูช แบบ A BA25-20

28

ชิ้น 118.00 - 118.00
15 BA25-025 ไกด์บูช แบบ A BA25-25

30

ชิ้น 124.00 - 124.00
15 BA25-030 ไกด์บูช แบบ A BA25-30

13

ชิ้น 130.00 - 130.00
15 BA25-035 ไกด์บูช แบบ A BA25-35

33

ชิ้น 146.00 - 146.00
15 BA25-040 ไกด์บูช แบบ A BA25-40

18

ชิ้น 161.00 - 161.00
15 BA25-045 ไกด์บูช แบบ A BA25-45

9

ชิ้น 176.00 - 176.00
15 BA25-050 ไกด์บูช แบบ A BA25-50

95

ชิ้น 183.00 - 183.00
15 BA25-055 ไกด์บูช แบบ A BA25-55

25

ชิ้น 200.00 - 200.00
15 BA25-060 ไกด์บูช แบบ A BA25-60

50

ชิ้น 200.00 - 200.00
15 BA25-065 ไกด์บูช แบบ A BA25-65

60

ชิ้น 225.00 - 225.00
15 BA25-070 ไกด์บูช แบบ A BA25-70

42

ชิ้น 240.00 - 240.00
15 BA25-080 ไกด์บูช แบบ A BA25-80

57

ชิ้น 255.00 - 255.00
15 BA25-090 ไกด์บูช แบบ A BA25-90

30

ชิ้น 279.00 - 279.00
15 BA25-100 ไกด์บูช แบบ A BA25-100

48

ชิ้น 308.00 - 308.00
15 BA25-110 ไกด์บูช แบบ A BA25-110

11

ชิ้น 355.00 - 355.00
15 BA25-120 ไกด์บูช แบบ A BA25-120

5

ชิ้น 381.00 - 381.00
15 BA25-130 ไกด์บูช แบบ A BA25-130

31

ชิ้น 405.00 - 405.00
15 BA25-140 ไกด์บูช แบบ A BA25-140

36

ชิ้น 448.00 - 448.00
15 BA25-150 ไกด์บูช แบบ A BA25-150

Pre-Order

ชิ้น 508.00 - 508.00
15 BA30-015 ไกด์บูช แบบ A BA30-15

8

ชิ้น 146.00 - 146.00
15 BA30-020 ไกด์บูช แบบ A BA30-20

10

ชิ้น 146.00 - 146.00
15 BA30-025 ไกด์บูช แบบ A BA30-25

28

ชิ้น 179.00 - 179.00
15 BA30-030 ไกด์บูช แบบ A BA30-30

28

ชิ้น 183.00 - 183.00
15 BA30-035 ไกด์บูช แบบ A BA30-35

10

ชิ้น 192.00 - 192.00
15 BA30-040 ไกด์บูช แบบ A BA30-40

15

ชิ้น 197.00 - 197.00
15 BA30-045 ไกด์บูช แบบ A BA30-45

18

ชิ้น 217.00 - 217.00
15 BA30-050 ไกด์บูช แบบ A BA30-50

18

ชิ้น 226.00 - 226.00
15 BA30-055 ไกด์บูช แบบ A BA30-55

23

ชิ้น 237.00 - 237.00
15 BA30-060 ไกด์บูช แบบ A BA30-60

29

ชิ้น 237.00 - 237.00
15 BA30-065 ไกด์บูช แบบ A BA30-65

15

ชิ้น 271.00 - 271.00
15 BA30-070 ไกด์บูช แบบ A BA30-70

27

ชิ้น 271.00 - 271.00
15 BA30-080 ไกด์บูช แบบ A BA30-80

23

ชิ้น 271.00 - 271.00
15 BA30-090 ไกด์บูช แบบ A BA30-90

26

ชิ้น 329.00 - 329.00
15 BA30-100 ไกด์บูช แบบ A BA30-100

30

ชิ้น 365.00 - 365.00
15 BA30-110 ไกด์บูช แบบ A BA30-110

44

ชิ้น 411.00 - 411.00
15 BA30-120 ไกด์บูช แบบ A BA30-120

51

ชิ้น 453.00 - 453.00
15 BA30-130 ไกด์บูช แบบ A BA30-130

17

ชิ้น 517.00 - 517.00
15 BA30-140 ไกด์บูช แบบ A BA30-140

6

ชิ้น 562.00 - 562.00
15 BA30-150 ไกด์บูช แบบ A BA30-150

34

ชิ้น 635.00 - 635.00
15 BA35-020 ไกด์บูช แบบ A BA35-20

10

ชิ้น 177.00 - 177.00
15 BA35-025 ไกด์บูช แบบ A BA35-25

10

ชิ้น 177.00 - 177.00
15 BA35-030 ไกด์บูช แบบ A BA35-30

65

ชิ้น 208.00 - 208.00
15 BA35-035 ไกด์บูช แบบ A BA35-35

121

ชิ้น 226.00 - 226.00
15 BA35-040 ไกด์บูช แบบ A BA35-40

30

ชิ้น 239.00 - 239.00
15 BA35-045 ไกด์บูช แบบ A BA35-45

29

ชิ้น 250.00 - 250.00
15 BA35-050 ไกด์บูช แบบ A BA35-50

22

ชิ้น 250.00 - 250.00
15 BA35-055 ไกด์บูช แบบ A BA35-55

12

ชิ้น 279.00 - 279.00
15 BA35-060 ไกด์บูช แบบ A BA35-60

38

ชิ้น 296.00 - 296.00
15 BA35-065 ไกด์บูช แบบ A BA35-65

18

ชิ้น 314.00 - 314.00
15 BA35-070 ไกด์บูช แบบ A BA35-70

38

ชิ้น 314.00 - 314.00
15 BA35-080 ไกด์บูช แบบ A BA35-80

34

ชิ้น 372.00 - 372.00
15 BA35-090 ไกด์บูช แบบ A BA35-90

21

ชิ้น 404.00 - 404.00
15 BA35-100 ไกด์บูช แบบ A BA35-100

35

ชิ้น 523.00 - 523.00
15 BA35-110 ไกด์บูช แบบ A BA35-110

5

ชิ้น 558.00 - 558.00
15 BA35-120 ไกด์บูช แบบ A BA35-120

237

ชิ้น 582.00 - 582.00
15 BA35-130 ไกด์บูช แบบ A BA35-130

40

ชิ้น 628.00 - 628.00
15 BA35-140 ไกด์บูช แบบ A BA35-140

35

ชิ้น 683.00 - 683.00
15 BA35-150 ไกด์บูช แบบ A BA35-150

39

ชิ้น 762.00 - 762.00
15 BA35-160 ไกด์บูช แบบ A BA35-160

20

ชิ้น 839.00 - 839.00
15 BA40-025 ไกด์บูช แบบ A BA40-25

6

ชิ้น 225.00 - 225.00
15 BA40-030 ไกด์บูช แบบ A BA40-30

20

ชิ้น 225.00 - 225.00
15 BA40-035 ไกด์บูช แบบ A BA40-35

20

ชิ้น 238.00 - 238.00
15 BA40-040 ไกด์บูช แบบ A BA40-40

25

ชิ้น 250.00 - 250.00
15 BA40-045 ไกด์บูช แบบ A BA40-45

20

ชิ้น 286.00 - 286.00
15 BA40-050 ไกด์บูช แบบ A BA40-50

20

ชิ้น 299.00 - 299.00
15 BA40-055 ไกด์บูช แบบ A BA40-55

13

ชิ้น 311.00 - 311.00
15 BA40-060 ไกด์บูช แบบ A BA40-60

14

ชิ้น 314.00 - 314.00
15 BA40-065 ไกด์บูช แบบ A BA40-65

28

ชิ้น 352.00 - 352.00
15 BA40-070 ไกด์บูช แบบ A BA40-70

29

ชิ้น 431.00 - 431.00
15 BA40-080 ไกด์บูช แบบ A BA40-80

32

ชิ้น 455.00 - 455.00
15 BA40-090 ไกด์บูช แบบ A BA40-90

12

ชิ้น 483.00 - 483.00
15 BA40-100 ไกด์บูช แบบ A BA40-100

19

ชิ้น 550.00 - 550.00
15 BA40-110 ไกด์บูช แบบ A BA40-110

10

ชิ้น 653.00 - 653.00
15 BA40-120 ไกด์บูช แบบ A BA40-120

82

ชิ้น 713.00 - 713.00
15 BA40-130 ไกด์บูช แบบ A BA40-130

28

ชิ้น 786.00 - 786.00
15 BA40-140 ไกด์บูช แบบ A BA40-140

75

ชิ้น 894.00 - 894.00
15 BA40-150 ไกด์บูช แบบ A BA40-150

51

ชิ้น 1,003.00 - 1,003.00
ปลอกนำมีบ่า แบบ A : (BA) MB001