สลักนำมีบ่า แบบ A : GPA INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ สลักนำมีบ่า แบบ A : (GPA) (MB003)
สลักนำมีบ่า แบบ A : (GPA)
INT

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
15 GPA12-050 ไกด์พิน GPA12-50

16

ชิ้น 66.00 - 66.00
15 GPA12-055 ไกด์พิน GPA12-55

6

ชิ้น 67.00 - 67.00
15 GPA12-060 ไกด์พิน GPA12-60

51

ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA12-065 ไกด์พิน GPA12-65

160

ชิ้น 74.00 - 74.00
15 GPA12-070 ไกด์พิน GPA12-70

136

ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA12-075 ไกด์พิน GPA12-75

40

ชิ้น 78.00 - 78.00
15 GPA12-080 ไกด์พิน GPA12-80

28

ชิ้น 78.00 - 78.00
15 GPA12-085 ไกด์พิน GPA12-85

34

ชิ้น 79.00 - 79.00
15 GPA12-090 ไกด์พิน GPA12-90

251

ชิ้น 79.00 - 79.00
15 GPA12-095 ไกด์พิน GPA12-95

14

ชิ้น 83.00 - 83.00
15 GPA12-100 ไกด์พิน GPA12-100

166

ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA12-105 ไกด์พิน GPA12-105

16

ชิ้น 87.00 - 87.00
15 GPA12-110 ไกด์พิน GPA12-110

29

ชิ้น 87.00 - 87.00
15 GPA12-115 ไกด์พิน GPA12-115

15

ชิ้น 88.00 - 88.00
15 GPA12-120 ไกด์พิน GPA12-120

21

ชิ้น 90.00 - 90.00
15 GPA12-125 ไกด์พิน GPA12-125

12

ชิ้น 95.00 - 95.00
15 GPA12-130 ไกด์พิน GPA12-130

34

ชิ้น 95.00 - 95.00
15 GPA12-135 ไกด์พิน GPA12-135

6

ชิ้น 97.00 - 97.00
15 GPA12-140 ไกด์พิน GPA12-140

19

ชิ้น 97.00 - 97.00
15 GPA12-150 ไกด์พิน GPA12-150

23

ชิ้น 115.00 - 115.00
15 GPA12-160 ไกด์พิน GPA12-160

10

ชิ้น 110.00 - 110.00
15 GPA12-170 ไกด์พิน GPA12-170

5

ชิ้น 121.00 - 121.00
15 GPA12-180 ไกด์พิน GPA12-180

92

ชิ้น 384.00 - 384.00
15 GPA16-050 ไกด์พิน GPA16-50

36

ชิ้น 67.00 - 67.00
15 GPA16-055 ไกด์พิน GPA16-55

31

ชิ้น 71.00 - 71.00
15 GPA16-060 ไกด์พิน GPA16-60

18

ชิ้น 82.00 - 82.00
15 GPA16-065 ไกด์พิน GPA16-65

94

ชิ้น 76.00 - 76.00
15 GPA16-070 ไกด์พิน GPA16-70

80

ชิ้น 79.00 - 79.00
15 GPA16-075 ไกด์พิน GPA16-75

98

ชิ้น 79.00 - 79.00
15 GPA16-080 ไกด์พิน GPA16-80

127

ชิ้น 80.00 - 80.00
15 GPA16-085 ไกด์พิน GPA16-85

32

ชิ้น 81.00 - 81.00
15 GPA16-090 ไกด์พิน GPA16-90

263

ชิ้น 86.00 - 86.00
15 GPA16-095 ไกด์พิน GPA16-95

26

ชิ้น 88.00 - 88.00
15 GPA16-100 ไกด์พิน GPA16-100

142

ชิ้น 97.00 - 97.00
15 GPA16-105 ไกด์พิน GPA16-105

21

ชิ้น 91.00 - 91.00
15 GPA16-110 ไกด์พิน GPA16-110

20

ชิ้น 91.00 - 91.00
15 GPA16-115 ไกด์พิน GPA16-115

33

ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA16-120 ไกด์พิน GPA16-120

19

ชิ้น 94.00 - 94.00
15 GPA16-125 ไกด์พิน GPA16-125

31

ชิ้น 99.00 - 99.00
15 GPA16-130 ไกด์พิน GPA16-130

30

ชิ้น 105.00 - 105.00
15 GPA16-135 ไกด์พิน GPA16-135

16

ชิ้น 107.00 - 107.00
15 GPA16-140 ไกด์พิน GPA16-140

2

ชิ้น 108.00 - 108.00
15 GPA16-150 ไกด์พิน GPA16-150

37

ชิ้น 130.00 - 130.00
15 GPA16-160 ไกด์พิน GPA16-160

18

ชิ้น 119.00 - 119.00
15 GPA16-170 ไกด์พิน GPA16-170

32

ชิ้น 145.00 - 145.00
15 GPA16-180 ไกด์พิน GPA16-180

21

ชิ้น 158.00 - 158.00
15 GPA16-190 ไกด์พิน GPA16-190

14

ชิ้น 170.00 - 170.00
15 GPA16-200 ไกด์พิน GPA16-200

45

ชิ้น 219.00 - 219.00
15 GPA20-050 ไกด์พิน GPA20-50

25

ชิ้น 79.00 - 79.00
15 GPA20-055 ไกด์พิน GPA20-55

37

ชิ้น 81.00 - 81.00
15 GPA20-060 ไกด์พิน GPA20-60

25

ชิ้น 104.00 - 104.00
15 GPA20-065 ไกด์พิน GPA20-65

27

ชิ้น 86.00 - 86.00
15 GPA20-070 ไกด์พิน GPA20-70

47

ชิ้น 79.00 - 79.00
15 GPA20-075 ไกด์พิน GPA20-75

250

ชิ้น 87.00 - 87.00
15 GPA20-080 ไกด์พิน GPA20-80

128

ชิ้น 91.00 - 91.00
15 GPA20-085 ไกด์พิน GPA20-85

81

ชิ้น 91.00 - 91.00
15 GPA20-090 ไกด์พิน GPA20-90

18

ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA20-095 ไกด์พิน GPA20-95

19

ชิ้น 94.00 - 94.00
15 GPA20-100 ไกด์พิน GPA20-100

54

ชิ้น 113.00 - 113.00
15 GPA20-105 ไกด์พิน GPA20-105

215

ชิ้น 97.00 - 97.00
15 GPA20-110 ไกด์พิน GPA20-110

28

ชิ้น 97.00 - 97.00
15 GPA20-115 ไกด์พิน GPA20-115

25

ชิ้น 99.00 - 99.00
15 GPA20-120 ไกด์พิน GPA20-120

33

ชิ้น 103.00 - 103.00
15 GPA20-125 ไกด์พิน GPA20-125

35

ชิ้น 107.00 - 107.00
15 GPA20-130 ไกด์พิน GPA20-130

23

ชิ้น 111.00 - 111.00
15 GPA20-135 ไกด์พิน GPA20-135

13

ชิ้น 116.00 - 116.00
15 GPA20-140 ไกด์พิน GPA20-140

37

ชิ้น 116.00 - 116.00
15 GPA20-150 ไกด์พิน GPA20-150

47

ชิ้น 146.00 - 146.00
15 GPA20-160 ไกด์พิน GPA20-160

20

ชิ้น 158.00 - 158.00
15 GPA20-170 ไกด์พิน GPA20-170

12

ชิ้น 182.00 - 182.00
15 GPA20-180 ไกด์พิน GPA20-180

18

ชิ้น 194.00 - 194.00
15 GPA20-190 ไกด์พิน GPA20-190

126

ชิ้น 206.00 - 206.00
15 GPA20-200 ไกด์พิน GPA20-200

20

ชิ้น 252.00 - 252.00
15 GPA20-210 ไกด์พิน GPA20-210

62

ชิ้น 230.00 - 230.00
15 GPA20-220 ไกด์พิน GPA20-220

91

ชิ้น 235.00 - 235.00
15 GPA20-230 ไกด์พิน GPA20-230

16

ชิ้น 290.00 - 290.00
15 GPA20-240 ไกด์พิน GPA20-240

31

ชิ้น 314.00 - 314.00
15 GPA20-250 ไกด์พิน GPA20-250

19

ชิ้น 391.00 - 391.00
15 GPA20-300 ไกด์พิน GPA20-300

45

ชิ้น 788.00 - 788.00
15 GPA25-050 ไกด์พิน GPA25-50

22

ชิ้น 87.00 - 87.00
15 GPA25-055 ไกด์พิน GPA25-55

10

ชิ้น 91.00 - 91.00
15 GPA25-060 ไกด์พิน GPA25-60

21

ชิ้น 117.00 - 117.00
15 GPA25-065 ไกด์พิน GPA25-65

66

ชิ้น 97.00 - 97.00
15 GPA25-070 ไกด์พิน GPA25-70

16

ชิ้น 102.00 - 102.00
15 GPA25-075 ไกด์พิน GPA25-75

22

ชิ้น 102.00 - 102.00
15 GPA25-080 ไกด์พิน GPA25-80

31

ชิ้น 113.00 - 113.00
15 GPA25-085 ไกด์พิน GPA25-85

67

ชิ้น 113.00 - 113.00
15 GPA25-090 ไกด์พิน GPA25-90

36

ชิ้น 121.00 - 121.00
15 GPA25-095 ไกด์พิน GPA25-95

76

ชิ้น 128.00 - 128.00
15 GPA25-100 ไกด์พิน GPA25-100

55

ชิ้น 143.00 - 143.00
15 GPA25-105 ไกด์พิน GPA25-105

25

ชิ้น 139.00 - 139.00
15 GPA25-110 ไกด์พิน GPA25-110

34

ชิ้น 144.00 - 144.00
15 GPA25-115 ไกด์พิน GPA25-115

39

ชิ้น 152.00 - 152.00
15 GPA25-120 ไกด์พิน GPA25-120

17

ชิ้น 152.00 - 152.00
15 GPA25-125 ไกด์พิน GPA25-125

14

ชิ้น 159.00 - 159.00
15 GPA25-130 ไกด์พิน GPA25-130

15

ชิ้น 167.00 - 167.00
15 GPA25-135 ไกด์พิน GPA25-135

31

ชิ้น 170.00 - 170.00
15 GPA25-140 ไกด์พิน GPA25-140

35

ชิ้น 176.00 - 176.00
15 GPA25-150 ไกด์พิน GPA25-150

34

ชิ้น 202.00 - 202.00
15 GPA25-160 ไกด์พิน GPA25-160

13

ชิ้น 224.00 - 224.00
15 GPA25-170 ไกด์พิน GPA25-170

21

ชิ้น 260.00 - 260.00
15 GPA25-180 ไกด์พิน GPA25-180

31

ชิ้น 284.00 - 284.00
15 GPA25-190 ไกด์พิน GPA25-190

93

ชิ้น 297.00 - 297.00
15 GPA25-200 ไกด์พิน GPA25-200

27

ชิ้น 337.00 - 337.00
15 GPA25-210 ไกด์พิน GPA25-210

36

ชิ้น 314.00 - 314.00
15 GPA25-220 ไกด์พิน GPA25-220

8

ชิ้น 323.00 - 323.00
15 GPA25-230 ไกด์พิน GPA25-230

6

ชิ้น 349.00 - 349.00
15 GPA25-240 ไกด์พิน GPA25-240

38

ชิ้น 349.00 - 349.00
15 GPA25-250 ไกด์พิน GPA25-250

7

ชิ้น 384.00 - 384.00
15 GPA25-300 ไกด์พิน GPA25-300

9

ชิ้น 536.00 - 536.00
15 GPA25-350 ไกด์พิน GPA25-350

38

ชิ้น 689.00 - 689.00
15 GPA30-050 ไกด์พิน GPA30-50

12

ชิ้น 192.00 - 192.00
15 GPA30-055 ไกด์พิน GPA30-55

26

ชิ้น 192.00 - 192.00
15 GPA30-060 ไกด์พิน GPA30-60

18

ชิ้น 192.00 - 192.00
15 GPA30-065 ไกด์พิน GPA30-65

30

ชิ้น 192.00 - 192.00
15 GPA30-070 ไกด์พิน GPA30-70

27

ชิ้น 196.00 - 196.00
15 GPA30-075 ไกด์พิน GPA30-75

14

ชิ้น 200.00 - 200.00
15 GPA30-080 ไกด์พิน GPA30-80

40

ชิ้น 206.00 - 206.00
15 GPA30-085 ไกด์พิน GPA30-85

7

ชิ้น 206.00 - 206.00
15 GPA30-090 ไกด์พิน GPA30-90

46

ชิ้น 215.00 - 215.00
15 GPA30-095 ไกด์พิน GPA30-95

21

ชิ้น 216.00 - 216.00
15 GPA30-100 ไกด์พิน GPA30-100

41

ชิ้น 216.00 - 216.00
15 GPA30-105 ไกด์พิน GPA30-105

30

ชิ้น 234.00 - 234.00
15 GPA30-110 ไกด์พิน GPA30-110

25

ชิ้น 235.00 - 235.00
15 GPA30-115 ไกด์พิน GPA30-115

27

ชิ้น 258.00 - 258.00
15 GPA30-120 ไกด์พิน GPA30-120

56

ชิ้น 269.00 - 269.00
15 GPA30-125 ไกด์พิน GPA30-125

10

ชิ้น 283.00 - 283.00
15 GPA30-130 ไกด์พิน GPA30-130

19

ชิ้น 288.00 - 288.00
15 GPA30-135 ไกด์พิน GPA30-135

22

ชิ้น 297.00 - 297.00
15 GPA30-140 ไกด์พิน GPA30-140

10

ชิ้น 297.00 - 297.00
15 GPA30-150 ไกด์พิน GPA30-150

43

ชิ้น 304.00 - 304.00
15 GPA30-160 ไกด์พิน GPA30-160

40

ชิ้น 373.00 - 373.00
15 GPA30-170 ไกด์พิน GPA30-170

20

ชิ้น 401.00 - 401.00
15 GPA30-180 ไกด์พิน GPA30-180

30

ชิ้น 432.00 - 432.00
15 GPA30-190 ไกด์พิน GPA30-190

28

ชิ้น 441.00 - 441.00
15 GPA30-200 ไกด์พิน GPA30-200

29

ชิ้น 453.00 - 453.00
15 GPA30-210 ไกด์พิน GPA30-210

14

ชิ้น 483.00 - 483.00
15 GPA30-215 ไกด์พิน GPA30-215

10

ชิ้น 819.00 - 819.00
15 GPA30-220 ไกด์พิน GPA30-220

16

ชิ้น 507.00 - 507.00
15 GPA30-230 ไกด์พิน GPA30-230

10

ชิ้น 556.00 - 556.00
15 GPA30-240 ไกด์พิน GPA30-240

12

ชิ้น 593.00 - 593.00
15 GPA30-250 ไกด์พิน GPA30-250

25

ชิ้น 699.00 - 699.00
15 GPA30-300 ไกด์พิน GPA30-300

8

ชิ้น 846.00 - 846.00
15 GPA30-340 ไกด์พิน GPA30-340

14

ชิ้น 1,213.00 - 1,213.00
15 GPA30-350 ไกด์พิน GPA30-350

15

ชิ้น 1,003.00 - 1,003.00
15 GPA30-380 ไกด์พิน GPA30-380

Pre-Order

ชิ้น 1,339.00 - 1,339.00
15 GPA35-065 ไกด์พิน GPA35-65

10

ชิ้น 226.00 - 226.00
15 GPA35-070 ไกด์พิน GPA35-70

10

ชิ้น 236.00 - 236.00
15 GPA35-075 ไกด์พิน GPA35-75

10

ชิ้น 239.00