สลักนำมีบ่า แบบ A : GPA INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ สลักนำมีบ่า แบบ A : (GPA) (MB003)
สลักนำมีบ่า แบบ A : (GPA)
INT

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
15 GPA12-050 ไกด์พิน GPA12-50

6

ชิ้น 73.00 - 73.00
15 GPA12-055 ไกด์พิน GPA12-55

2

ชิ้น 74.00 - 74.00
15 GPA12-060 ไกด์พิน GPA12-60

33

ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA12-065 ไกด์พิน GPA12-65

156

ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA12-070 ไกด์พิน GPA12-70

197

ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA12-075 ไกด์พิน GPA12-75

55

ชิ้น 78.00 - 78.00
15 GPA12-080 ไกด์พิน GPA12-80

63

ชิ้น 78.00 - 78.00
15 GPA12-085 ไกด์พิน GPA12-85

54

ชิ้น 79.00 - 79.00
15 GPA12-090 ไกด์พิน GPA12-90

251

ชิ้น 79.00 - 79.00
15 GPA12-095 ไกด์พิน GPA12-95

33

ชิ้น 85.00 - 85.00
15 GPA12-100 ไกด์พิน GPA12-100

112

ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA12-105 ไกด์พิน GPA12-105

16

ชิ้น 96.00 - 96.00
15 GPA12-110 ไกด์พิน GPA12-110

29

ชิ้น 96.00 - 96.00
15 GPA12-115 ไกด์พิน GPA12-115

15

ชิ้น 98.00 - 98.00
15 GPA12-120 ไกด์พิน GPA12-120

21

ชิ้น 98.00 - 98.00
15 GPA12-125 ไกด์พิน GPA12-125

4

ชิ้น 103.00 - 103.00
15 GPA12-130 ไกด์พิน GPA12-130

34

ชิ้น 103.00 - 103.00
15 GPA12-135 ไกด์พิน GPA12-135

6

ชิ้น 110.00 - 110.00
15 GPA12-140 ไกด์พิน GPA12-140

19

ชิ้น 110.00 - 110.00
15 GPA12-150 ไกด์พิน GPA12-150

23

ชิ้น 115.00 - 115.00
15 GPA12-160 ไกด์พิน GPA12-160

10

ชิ้น 121.00 - 121.00
15 GPA12-170 ไกด์พิน GPA12-170

5

ชิ้น 145.00 - 145.00
15 GPA12-180 ไกด์พิน GPA12-180

92

ชิ้น 174.00 - 174.00
15 GPA16-050 ไกด์พิน GPA16-50

34

ชิ้น 74.00 - 74.00
15 GPA16-055 ไกด์พิน GPA16-55

21

ชิ้น 78.00 - 78.00
15 GPA16-060 ไกด์พิน GPA16-60

45

ชิ้น 82.00 - 82.00
15 GPA16-065 ไกด์พิน GPA16-65

82

ชิ้น 83.00 - 83.00
15 GPA16-070 ไกด์พิน GPA16-70

72

ชิ้น 83.00 - 83.00
15 GPA16-075 ไกด์พิน GPA16-75

94

ชิ้น 85.00 - 85.00
15 GPA16-080 ไกด์พิน GPA16-80

52

ชิ้น 85.00 - 85.00
15 GPA16-085 ไกด์พิน GPA16-85

16

ชิ้น 86.00 - 86.00
15 GPA16-090 ไกด์พิน GPA16-90

116

ชิ้น 88.00 - 88.00
15 GPA16-095 ไกด์พิน GPA16-95

24

ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA16-100 ไกด์พิน GPA16-100

73

ชิ้น 95.00 - 95.00
15 GPA16-105 ไกด์พิน GPA16-105

17

ชิ้น 96.00 - 96.00
15 GPA16-110 ไกด์พิน GPA16-110

10

ชิ้น 96.00 - 96.00
15 GPA16-115 ไกด์พิน GPA16-115

33

ชิ้น 97.00 - 97.00
15 GPA16-120 ไกด์พิน GPA16-120

1

ชิ้น 98.00 - 98.00
15 GPA16-125 ไกด์พิน GPA16-125

29

ชิ้น 112.00 - 112.00
15 GPA16-130 ไกด์พิน GPA16-130

26

ชิ้น 118.00 - 118.00
15 GPA16-135 ไกด์พิน GPA16-135

16

ชิ้น 123.00 - 123.00
15 GPA16-140 ไกด์พิน GPA16-140

27

ชิ้น 123.00 - 123.00
15 GPA16-150 ไกด์พิน GPA16-150

32

ชิ้น 130.00 - 130.00
15 GPA16-160 ไกด์พิน GPA16-160

18

ชิ้น 150.00 - 150.00
15 GPA16-170 ไกด์พิน GPA16-170

32

ชิ้น 160.00 - 160.00
15 GPA16-180 ไกด์พิน GPA16-180

21

ชิ้น 174.00 - 174.00
15 GPA16-190 ไกด์พิน GPA16-190

14

ชิ้น 187.00 - 187.00
15 GPA16-200 ไกด์พิน GPA16-200

45

ชิ้น 207.00 - 207.00
15 GPA20-050 ไกด์พิน GPA20-50

1

ชิ้น 85.00 - 85.00
15 GPA20-055 ไกด์พิน GPA20-55

37

ชิ้น 88.00 - 88.00
15 GPA20-060 ไกด์พิน GPA20-60

25

ชิ้น 93.00 - 93.00
15 GPA20-065 ไกด์พิน GPA20-65

27

ชิ้น 93.00 - 93.00
15 GPA20-070 ไกด์พิน GPA20-70

47

ชิ้น 93.00 - 93.00
15 GPA20-075 ไกด์พิน GPA20-75

250

ชิ้น 95.00 - 95.00
15 GPA20-080 ไกด์พิน GPA20-80

94

ชิ้น 96.00 - 96.00
15 GPA20-085 ไกด์พิน GPA20-85

116

ชิ้น 96.00 - 96.00
15 GPA20-090 ไกด์พิน GPA20-90

23

ชิ้น 100.00 - 100.00
15 GPA20-095 ไกด์พิน GPA20-95

19

ชิ้น 104.00 - 104.00
15 GPA20-100 ไกด์พิน GPA20-100

98

ชิ้น 104.00 - 104.00
15 GPA20-105 ไกด์พิน GPA20-105

215

ชิ้น 108.00 - 108.00
15 GPA20-110 ไกด์พิน GPA20-110

52

ชิ้น 108.00 - 108.00
15 GPA20-115 ไกด์พิน GPA20-115

23

ชิ้น 112.00 - 112.00
15 GPA20-120 ไกด์พิน GPA20-120

62

ชิ้น 112.00 - 112.00
15 GPA20-125 ไกด์พิน GPA20-125

35

ชิ้น 121.00 - 121.00
15 GPA20-130 ไกด์พิน GPA20-130

18

ชิ้น 121.00 - 121.00
15 GPA20-135 ไกด์พิน GPA20-135

13

ชิ้น 130.00 - 130.00
15 GPA20-140 ไกด์พิน GPA20-140

37

ชิ้น 130.00 - 130.00
15 GPA20-150 ไกด์พิน GPA20-150

45

ชิ้น 146.00 - 146.00
15 GPA20-160 ไกด์พิน GPA20-160

52

ชิ้น 175.00 - 175.00
15 GPA20-170 ไกด์พิน GPA20-170

12

ชิ้น 205.00 - 205.00
15 GPA20-180 ไกด์พิน GPA20-180

14

ชิ้น 215.00 - 215.00
15 GPA20-190 ไกด์พิน GPA20-190

126

ชิ้น 218.00 - 218.00
15 GPA20-200 ไกด์พิน GPA20-200

20

ชิ้น 230.00 - 230.00
15 GPA20-210 ไกด์พิน GPA20-210

62

ชิ้น 265.00 - 265.00
15 GPA20-220 ไกด์พิน GPA20-220

91

ชิ้น 270.00 - 270.00
15 GPA20-230 ไกด์พิน GPA20-230

16

ชิ้น 330.00 - 330.00
15 GPA20-240 ไกด์พิน GPA20-240

31

ชิ้น 360.00 - 360.00
15 GPA20-250 ไกด์พิน GPA20-250

19

ชิ้น 372.00 - 372.00
15 GPA20-300 ไกด์พิน GPA20-300

45

ชิ้น 688.00 - 688.00
15 GPA25-050 ไกด์พิน GPA25-50

22

ชิ้น 111.00 - 111.00
15 GPA25-055 ไกด์พิน GPA25-55

2

ชิ้น 119.00 - 119.00
15 GPA25-060 ไกด์พิน GPA25-60

13

ชิ้น 119.00 - 119.00
15 GPA25-065 ไกด์พิน GPA25-65

66

ชิ้น 122.00 - 122.00
15 GPA25-070 ไกด์พิน GPA25-70

16

ชิ้น 122.00 - 122.00
15 GPA25-075 ไกด์พิน GPA25-75

22

ชิ้น 128.00 - 128.00
15 GPA25-080 ไกด์พิน GPA25-80

31

ชิ้น 128.00 - 128.00
15 GPA25-085 ไกด์พิน GPA25-85

67

ชิ้น 132.00 - 132.00
15 GPA25-090 ไกด์พิน GPA25-90

32

ชิ้น 132.00 - 132.00
15 GPA25-095 ไกด์พิน GPA25-95

76

ชิ้น 136.00 - 136.00
15 GPA25-100 ไกด์พิน GPA25-100

43

ชิ้น 143.00 - 143.00
15 GPA25-105 ไกด์พิน GPA25-105

25

ชิ้น 146.00 - 146.00
15 GPA25-110 ไกด์พิน GPA25-110

54

ชิ้น 146.00 - 146.00
15 GPA25-115 ไกด์พิน GPA25-115

37

ชิ้น 152.00 - 152.00
15 GPA25-120 ไกด์พิน GPA25-120

13

ชิ้น 152.00 - 152.00
15 GPA25-125 ไกด์พิน GPA25-125

14

ชิ้น 159.00 - 159.00
15 GPA25-130 ไกด์พิน GPA25-130

37

ชิ้น 167.00 - 167.00
15 GPA25-135 ไกด์พิน GPA25-135

29

ชิ้น 170.00 - 170.00
15 GPA25-140 ไกด์พิน GPA25-140

35

ชิ้น 176.00 - 176.00
15 GPA25-150 ไกด์พิน GPA25-150

10

ชิ้น 191.00 - 191.00
15 GPA25-160 ไกด์พิน GPA25-160

13

ชิ้น 258.00 - 258.00
15 GPA25-170 ไกด์พิน GPA25-170

21

ชิ้น 272.00 - 272.00
15 GPA25-180 ไกด์พิน GPA25-180

27

ชิ้น 284.00 - 284.00
15 GPA25-190 ไกด์พิน GPA25-190

93

ชิ้น 297.00 - 297.00
15 GPA25-200 ไกด์พิน GPA25-200

27

ชิ้น 306.00 - 306.00
15 GPA25-210 ไกด์พิน GPA25-210

36

ชิ้น 314.00 - 314.00
15 GPA25-220 ไกด์พิน GPA25-220

8

ชิ้น 323.00 - 323.00
15 GPA25-230 ไกด์พิน GPA25-230

6

ชิ้น 349.00 - 349.00
15 GPA25-240 ไกด์พิน GPA25-240

38

ชิ้น 349.00 - 349.00
15 GPA25-250 ไกด์พิน GPA25-250

3

ชิ้น 384.00 - 384.00
15 GPA25-300 ไกด์พิน GPA25-300

7

ชิ้น 510.00 - 510.00
15 GPA25-350 ไกด์พิน GPA25-350

38

ชิ้น 689.00 - 689.00
15 GPA30-050 ไกด์พิน GPA30-50

12

ชิ้น 192.00 - 192.00
15 GPA30-055 ไกด์พิน GPA30-55

26

ชิ้น 192.00 - 192.00
15 GPA30-060 ไกด์พิน GPA30-60

18

ชิ้น 192.00 - 192.00
15 GPA30-065 ไกด์พิน GPA30-65

30

ชิ้น 192.00 - 192.00
15 GPA30-070 ไกด์พิน GPA30-70

27

ชิ้น 196.00 - 196.00
15 GPA30-075 ไกด์พิน GPA30-75

14

ชิ้น 200.00 - 200.00
15 GPA30-080 ไกด์พิน GPA30-80

40

ชิ้น 206.00 - 206.00
15 GPA30-085 ไกด์พิน GPA30-85

3

ชิ้น 206.00 - 206.00
15 GPA30-090 ไกด์พิน GPA30-90

46

ชิ้น 215.00 - 215.00
15 GPA30-095 ไกด์พิน GPA30-95

21

ชิ้น 216.00 - 216.00
15 GPA30-100 ไกด์พิน GPA30-100

37

ชิ้น 216.00 - 216.00
15 GPA30-105 ไกด์พิน GPA30-105

30

ชิ้น 234.00 - 234.00
15 GPA30-110 ไกด์พิน GPA30-110

25

ชิ้น 235.00 - 235.00
15 GPA30-115 ไกด์พิน GPA30-115

27

ชิ้น 258.00 - 258.00
15 GPA30-120 ไกด์พิน GPA30-120

56

ชิ้น 269.00 - 269.00
15 GPA30-125 ไกด์พิน GPA30-125

10

ชิ้น 283.00 - 283.00
15 GPA30-130 ไกด์พิน GPA30-130

19

ชิ้น 288.00 - 288.00
15 GPA30-135 ไกด์พิน GPA30-135

22

ชิ้น 297.00 - 297.00
15 GPA30-140 ไกด์พิน GPA30-140

10

ชิ้น 297.00 - 297.00
15 GPA30-150 ไกด์พิน GPA30-150

39

ชิ้น 304.00 - 304.00
15 GPA30-160 ไกด์พิน GPA30-160

40

ชิ้น 373.00 - 373.00
15 GPA30-170 ไกด์พิน GPA30-170

20

ชิ้น 401.00 - 401.00
15 GPA30-180 ไกด์พิน GPA30-180

30

ชิ้น 432.00 - 432.00
15 GPA30-190 ไกด์พิน GPA30-190

28

ชิ้น 441.00 - 441.00
15 GPA30-200 ไกด์พิน GPA30-200

25

ชิ้น 453.00 - 453.00
15 GPA30-210 ไกด์พิน GPA30-210

10

ชิ้น 483.00 - 483.00
15 GPA30-215 ไกด์พิน GPA30-215

10

ชิ้น 819.00 - 819.00
15 GPA30-220 ไกด์พิน GPA30-220

16

ชิ้น 507.00 - 507.00
15 GPA30-230 ไกด์พิน GPA30-230

10

ชิ้น 556.00 - 556.00
15 GPA30-240 ไกด์พิน GPA30-240

12

ชิ้น 593.00 - 593.00
15 GPA30-250 ไกด์พิน GPA30-250

24

ชิ้น 699.00 - 699.00
15 GPA30-300 ไกด์พิน GPA30-300

29

ชิ้น 846.00 - 846.00
15 GPA30-340 ไกด์พิน GPA30-340

14

ชิ้น 1,213.00 - 1,213.00
15 GPA30-350 ไกด์พิน GPA30-350

14

ชิ้น 1,003.00 - 1,003.00
15 GPA30-380 ไกด์พิน GPA30-380

20

ชิ้น 1,339.00 - 1,339.00
15 GPA35-065 ไกด์พิน GPA35-65

10

ชิ้น 226.00 - 226.00
15 GPA35-070 ไกด์พิน GPA35-70

10

ชิ้น 236.00 - 236.00
15 GPA35-075 ไกด์พิน GPA35-75

10