SPURE BUSHINGS : SB INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ SPURE BUSHINGS : (SB) INT (MB00802)
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ SPURE BUSHINGS : (SB)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
15 SB16-050 สปรูบูชSPRUE BUSHING SB16-50

11

ชิ้น 730.00 - 730.00
15 SB16-080 สปรูบูชSPRUE BUSHING SB16-80

23

ชิ้น 1,040.00 - 1,040.00
15 SB20-050 สปรูบูชSPRUE BUSHING SB20-50

22

ชิ้น 730.00 - 730.00
15 SB20-080 สปรูบูชSPRUE BUSHING SB20-80

10

ชิ้น 1,040.00 - 1,040.00
15 SB20-110 สปรูบูชSPRUE BUSHING SB20-110

22

ชิ้น 1,340.00 - 1,340.00
SPURE BUSHINGS : (SB) MB00802