PARTING LOCK : PPL INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ PARTING LOCK : (PPL) INT (MB00901)
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ PARTING LOCK : (PPL)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
047 PPL-13 PARTING LOCK(FRICTION) PPL13-20L (4PCS) สีเหลือง

4

กล่อง 565.00 - 565.00
047 PPL-16 PARTING LOCK(FRICTION) PPL16-25L

30

ชิ้น 420.00 - 420.00
047 PPL-20 PARTING LOCK(FRICTION) PPL20-25L (4PCS) สีเหลือง

84

กล่อง 685.00 - 685.00
PARTING LOCK : (PPL) MB00901