STRAIGHT EJECTOR PINS FX INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ STRAIGHT EJECTOR PINS (FX) INT (MB011)
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ STRAIGHT EJECTOR PINS (FX)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
15 FX015X100 เข็มกระทุ้ง FX 1.5X100 (SKD-61)

90

ชิ้น 27.00 - 27.00
15 FX015X150 เข็มกระทุ้ง FX 1.5X150 (SKD-61)

69

ชิ้น 29.00 - 29.00
15 FX015X200 เข็มกระทุ้ง FX 1.5X200 (SKD-61)

76

ชิ้น 31.00 - 31.00
15 FX015X250 เข็มกระทุ้ง FX 1.5X250 (SKD-61)

Pre-Order

ชิ้น 45.00 - 45.00
15 FX020X100 เข็มกระทุ้ง FX 2X100 (SKD-61)

318

ชิ้น 26.00 - 26.00
15 FX020X150 เข็มกระทุ้ง FX 2X150 (SKD-61)

118

ชิ้น 29.00 - 29.00
15 FX020X200 เข็มกระทุ้ง FX 2X200 (SKD-61)

116

ชิ้น 31.00 - 31.00
15 FX020X250 เข็มกระทุ้ง FX 2X250 (SKD-61)

34

ชิ้น 38.00 - 38.00
15 FX020X300 เข็มกระทุ้ง FX 2X300 (SKD-61)

Pre-Order

ชิ้น 45.00 - 45.00
15 FX025X100 เข็มกระทุ้ง FX 2.5X100 (SKD-61)

167

ชิ้น 28.00 - 28.00
15 FX025X150 เข็มกระทุ้ง FX 2.5X150 (SKD-61)

45

ชิ้น 31.00 - 31.00
15 FX025X200 เข็มกระทุ้ง FX 2.5X200 (SKD-61)

60

ชิ้น 35.00 - 35.00
15 FX025X250 เข็มกระทุ้ง FX 2.5X250 (SKD-61)

579

ชิ้น 40.00 - 40.00
15 FX025X300 เข็มกระทุ้ง FX 2.5X300 (SKD-61)

24

ชิ้น 45.00 - 45.00
15 FX025X350 เข็มกระทุ้ง FX 2.5X350 (SKD-61)

2

ชิ้น 52.00 - 52.00
15 FX030X100 เข็มกระทุ้ง FX 3X100 (SKD-61)

339

ชิ้น 28.00 - 28.00
15 FX030X150 เข็มกระทุ้ง FX 3X150 (SKD-61)

244

ชิ้น 31.00 - 31.00
15 FX030X200 เข็มกระทุ้ง FX 3X200 (SKD-61)

293

ชิ้น 36.00 - 36.00
15 FX030X250 เข็มกระทุ้ง FX 3X250 (SKD-61)

165

ชิ้น 41.00 - 41.00
15 FX030X300 เข็มกระทุ้ง FX 3X300 (SKD-61)

47

ชิ้น 46.00 - 46.00
15 FX030X350 เข็มกระทุ้ง FX 3X350 (SKD-61)

39

ชิ้น 50.00 - 50.00
15 FX035X100 เข็มกระทุ้ง FX 3.5X100 (SKD-61)

268

ชิ้น 31.00 - 31.00
15 FX035X150 เข็มกระทุ้ง FX 3.5X150 (SKD-61)

101

ชิ้น 36.00 - 36.00
15 FX035X200 เข็มกระทุ้ง FX 3.5X200 (SKD-61)

94

ชิ้น 41.00 - 41.00
15 FX035X250 เข็มกระทุ้ง FX 3.5X250 (SKD-61)

83

ชิ้น 48.00 - 48.00
15 FX035X300 เข็มกระทุ้ง FX 3.5X300 (SKD-61)

6

ชิ้น 53.00 - 53.00
15 FX040X100 เข็มกระทุ้ง FX 4X100 (SKD-61)

309

ชิ้น 34.00 - 34.00
15 FX040X150 เข็มกระทุ้ง FX 4X150 (SKD-61)

230

ชิ้น 40.00 - 40.00
15 FX040X200 เข็มกระทุ้ง FX 4X200 (SKD-61)

176

ชิ้น 46.00 - 46.00
15 FX040X250 เข็มกระทุ้ง FX 4X250 (SKD-61)

166

ชิ้น 54.00 - 54.00
15 FX040X300 เข็มกระทุ้ง FX 4X300 (SKD-61)

57

ชิ้น 61.00 - 61.00
15 FX040X350 เข็มกระทุ้ง FX 4X350 (SKD-61)

39

ชิ้น 69.00 - 69.00
15 FX040X400 เข็มกระทุ้ง FX 4X400 (SKD-61)

37

ชิ้น 75.00 - 75.00
15 FX040X450 เข็มกระทุ้ง FX 4X450 (SKD-61)

125

ชิ้น 87.00 - 87.00
15 FX045X100 เข็มกระทุ้ง FX 4.5X100 (SKD-61)

94

ชิ้น 39.00 - 39.00
15 FX045X150 เข็มกระทุ้ง FX 4.5X150 (SKD-61)

88

ชิ้น 47.00 - 47.00
15 FX045X200 เข็มกระทุ้ง FX 4.5X200 (SKD-61)

85

ชิ้น 54.00 - 54.00
15 FX045X250 เข็มกระทุ้ง FX 4.5X250 (SKD-61)

111

ชิ้น 63.00 - 63.00
15 FX045X300 เข็มกระทุ้ง FX 4.5X300 (SKD-61)

16

ชิ้น 72.00 - 72.00
15 FX045X350 เข็มกระทุ้ง FX 4.5X350 (SKD-61)

116

ชิ้น 78.00 - 78.00
15 FX045X400 เข็มกระทุ้ง FX 4.5X400 (SKD-61)

33

ชิ้น 86.00 - 86.00
15 FX050X100 เข็มกระทุ้ง FX 5X100 (SKD-61)

198

ชิ้น 41.00 - 41.00
15 FX050X150 เข็มกระทุ้ง FX 5X150 (SKD-61)

94

ชิ้น 50.00 - 50.00
15 FX050X200 เข็มกระทุ้ง FX 5X200 (SKD-61)

194

ชิ้น 58.00 - 58.00
15 FX050X250 เข็มกระทุ้ง FX 5X250 (SKD-61)

369

ชิ้น 68.00 - 68.00
15 FX050X300 เข็มกระทุ้ง FX 5X300 (SKD-61)

61

ชิ้น 77.00 - 77.00
15 FX050X350 เข็มกระทุ้ง FX 5X350 (SKD-61)

63

ชิ้น 84.00 - 84.00
15 FX050X400 เข็มกระทุ้ง FX 5X400 (SKD-61)

22

ชิ้น 94.00 - 94.00
15 FX050X500 เข็มกระทุ้ง FX 5X500 (SKD-61)

Pre-Order

ชิ้น 117.00 - 117.00
15 FX055X100 เข็มกระทุ้ง FX 5.5X100 (SKD-61)

78

ชิ้น 46.00 - 46.00
15 FX055X150 เข็มกระทุ้ง FX 5.5X150 (SKD-61)

26

ชิ้น 56.00 - 56.00
15 FX055X200 เข็มกระทุ้ง FX 5.5X200 (SKD-61)

50

ชิ้น 65.00 - 65.00
15 FX055X250 เข็มกระทุ้ง FX 5.5X250 (SKD-61)

84

ชิ้น 77.00 - 77.00
15 FX055X300 เข็มกระทุ้ง FX 5.5X300 (SKD-61)

37

ชิ้น 89.00 - 89.00
15 FX055X350 เข็มกระทุ้ง FX 5.5X350 (SKD-61)

87

ชิ้น 96.00 - 96.00
15 FX055X400 เข็มกระทุ้ง FX 5.5X400 (SKD-61)

50

ชิ้น 107.00 - 107.00
15 FX060X100 เข็มกระทุ้ง FX 6X100 (SKD-61)

610

ชิ้น 46.00 - 46.00
15 FX060X150 เข็มกระทุ้ง FX 6X150 (SKD-61)

232

ชิ้น 58.00 - 58.00
15 FX060X200 เข็มกระทุ้ง FX 6X200 (SKD-61)

95

ชิ้น 67.00 - 67.00
15 FX060X250 เข็มกระทุ้ง FX 6X250 (SKD-61)

271

ชิ้น 81.00 - 81.00
15 FX060X300 เข็มกระทุ้ง FX 6X300 (SKD-61)

122

ชิ้น 91.00 - 91.00
15 FX060X350 เข็มกระทุ้ง FX 6X350 (SKD-61)

64

ชิ้น 100.00 - 100.00
15 FX060X400 เข็มกระทุ้ง FX 6X400 (SKD-61)

150

ชิ้น 112.00 - 112.00
15 FX060X450 เข็มกระทุ้ง FX 6X450 (SKD-61)

58

ชิ้น 127.00 - 127.00
15 FX060X500 เข็มกระทุ้ง FX 6X500 (SKD-61)

14

ชิ้น 138.00 - 138.00
15 FX065X300 เข็มกระทุ้ง FX 6.5X300 (SKD-61)

Pre-Order

ชิ้น 106.00 - 106.00
15 FX070X100 เข็มกระทุ้ง FX 7X100 (SKD-61)

33

ชิ้น 57.00 - 57.00
15 FX070X150 เข็มกระทุ้ง FX 7X150 (SKD-61)

61

ชิ้น 70.00 - 70.00
15 FX070X200 เข็มกระทุ้ง FX 7X200 (SKD-61)

29

ชิ้น 84.00 - 84.00
15 FX070X250 เข็มกระทุ้ง FX 7X250 (SKD-61)

20

ชิ้น 102.00 - 102.00
15 FX070X300 เข็มกระทุ้ง FX 7X300 (SKD-61)

32

ชิ้น 117.00 - 117.00
15 FX070X350 เข็มกระทุ้ง FX 7X350 (SKD-61)

11

ชิ้น 129.00 - 129.00
15 FX070X400 เข็มกระทุ้ง FX 7X400 (SKD-61)

10

ชิ้น 141.00 - 141.00
15 FX070X450 เข็มกระทุ้ง FX 7X450 (SKD-61)

Pre-Order

ชิ้น 160.00 - 160.00
15 FX070X500 เข็มกระทุ้ง FX 7X500 (SKD-61)

50

ชิ้น 175.00 - 175.00
15 FX080X100 เข็มกระทุ้ง FX 8X100 (SKD-61)

292

ชิ้น 67.00 - 67.00
15 FX080X150 เข็มกระทุ้ง FX 8X150 (SKD-61)

282

ชิ้น 87.00 - 87.00
15 FX080X200 เข็มกระทุ้ง FX 8X200 (SKD-61)

110

ชิ้น 103.00 - 103.00
15 FX080X250 เข็มกระทุ้ง FX 8X250 (SKD-61)

116

ชิ้น 123.00 - 123.00
15 FX080X300 เข็มกระทุ้ง FX 8X300 (SKD-61)

55

ชิ้น 141.00 - 141.00
15 FX080X350 เข็มกระทุ้ง FX 8X350 (SKD-61)

49

ชิ้น 157.00 - 157.00
15 FX080X400 เข็มกระทุ้ง FX 8X400 (SKD-61)

42

ชิ้น 177.00 - 177.00
15 FX080X450 เข็มกระทุ้ง FX 8X450 (SKD-61)

37

ชิ้น 208.00 - 208.00
15 FX080X500 เข็มกระทุ้ง FX 8X500 (SKD-61)

27

ชิ้น 217.00 - 217.00
15 FX080X550 เข็มกระทุ้ง FX 8X550 (SKD-61)

60

ชิ้น 233.00 - 233.00
15 FX080X600 เข็มกระทุ้ง FX 8X600 (SKD-61)

36

ชิ้น 252.00 - 252.00
15 FX100X100 เข็มกระทุ้ง FX 10X100 (SKD-61)

67

ชิ้น 101.00 - 101.00
15 FX100X150 เข็มกระทุ้ง FX 10X150 (SKD-61)

57

ชิ้น 125.00 - 125.00
15 FX100X200 เข็มกระทุ้ง FX 10X200 (SKD-61)

63

ชิ้น 153.00 - 153.00
15 FX100X250 เข็มกระทุ้ง FX 10X250 (SKD-61)

20

ชิ้น 188.00 - 188.00
15 FX100X300 เข็มกระทุ้ง FX 10X300 (SKD-61)

68

ชิ้น 214.00 - 214.00
15 FX100X350 เข็มกระทุ้ง FX 10X350 (SKD-61)

63

ชิ้น 240.00 - 240.00
15 FX100X400 เข็มกระทุ้ง FX 10X400 (SKD-61)

31

ชิ้น 265.00 - 265.00
15 FX100X450 เข็มกระทุ้ง FX 10X450 (SKD-61)

56

ชิ้น 295.00 - 295.00
15 FX100X500 เข็มกระทุ้ง FX 10X500 (SKD-61)

52

ชิ้น 327.00 - 327.00
15 FX100X550 เข็มกระทุ้ง FX 10X550 (SKD-61)

Pre-Order

ชิ้น 349.00 - 349.00
15 FX100X600 เข็มกระทุ้ง FX 10X600 (SKD-61)

Pre-Order

ชิ้น 381.00 - 381.00
15 FX120X100 เข็มกระทุ้ง FX 12X100 (SKD-61)

30

ชิ้น 119.00 - 119.00
15 FX120X150 เข็มกระทุ้ง FX 12X150 (SKD-61)

87

ชิ้น 155.00 - 155.00
15 FX120X200 เข็มกระทุ้ง FX 12X200 (SKD-61)

32

ชิ้น 196.00 - 196.00
15 FX120X250 เข็มกระทุ้ง FX 12X250 (SKD-61)

31

ชิ้น 230.00 - 230.00
15 FX120X300 เข็มกระทุ้ง FX 12X300 (SKD-61)

49

ชิ้น 277.00 - 277.00
15 FX120X350 เข็มกระทุ้ง FX 12X350 (SKD-61)

300

ชิ้น 306.00 - 306.00
15 FX120X400 เข็มกระทุ้ง FX 12X400 (SKD-61)

16

ชิ้น 344.00 - 344.00
15 FX120X450 เข็มกระทุ้ง FX 12X450 (SKD-61)

41

ชิ้น 386.00 - 386.00
15 FX120X500 เข็มกระทุ้ง FX 12X500 (SKD-61)

63

ชิ้น 427.00 - 427.00
15 FX120X550 เข็มกระทุ้ง FX 12X550 (SKD-61)

14

ชิ้น 462.00 - 462.00
15 FX120X600 เข็มกระทุ้ง FX 12X600 (SKD-61)

46

ชิ้น 502.00 - 502.00
15 FX140X100 เข็มกระทุ้ง FX 14X100 (SKD-61)

21

ชิ้น 157.00 - 157.00
15 FX140X150 เข็มกระทุ้ง FX 14X150 (SKD-61)

Pre-Order

ชิ้น 204.00 - 204.00
15 FX140X200 เข็มกระทุ้ง FX 14X200 (SKD-61)(นอก STD)

10

ชิ้น 259.00 - 259.00
15 FX140X250 เข็มกระทุ้ง FX 14X250 (SKD-61)

Pre-Order

ชิ้น 306.00 - 306.00
15 FX140X300 เข็มกระทุ้ง FX 14X300 (SKD-61)

10

ชิ้น 372.00 - 372.00
15 FX140X350 เข็มกระทุ้ง FX 14X350 (SKD-61)

32

ชิ้น 404.00 - 404.00
15 FX140X400 เข็มกระทุ้ง FX 14X400 (SKD-61)

12

ชิ้น 454.00 - 454.00
15 FX160X100 เข็มกระทุ้ง FX 16X100 (SKD-61)

20

ชิ้น 207.00 - 207.00
15 FX160X200 เข็มกระทุ้ง FX 16X200 (SKD-61)(นอก STD)

20

ชิ้น 344.00 - 344.00
15 FX160X250 เข็มกระทุ้ง FX 16X250 (SKD-61)(นอก STD)

12

ชิ้น 406.00 - 406.00
15 FX160X300 เข็มกระทุ้ง FX 16X300 (SKD-61)(นอก STD)

14

ชิ้น 495.00 - 495.00
15 FX160X350 เข็มกระทุ้ง FX 16X350 (SKD-61)

7

ชิ้น 538.00 - 538.00
STRAIGHT EJECTOR PINS (FX) MB011