PULLER BOLT : PB-C INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ PULLER BOLT : (PB-C) INT (MB01602)
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ PULLER BOLT : (PB-C)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
15 PB-C10-16 พูลเลอร์โบลท์ PB-C 10-16

Pre-Order

ชิ้น 145.00 - 145.00
15 PB-C10-21 พูลเลอร์โบลท์ PB-C 10-21

Pre-Order

ชิ้น 145.00 - 145.00
15 PB-C13-14 พูลเลอร์โบลท์ PB-C 13-14

Pre-Order

ชิ้น 195.00 - 195.00
15 PB-C13-19 พูลเลอร์โบลท์ PB-C 13-19

Pre-Order

ชิ้น 195.00 - 195.00
15 PB-C13-24 พูลเลอร์โบลท์ PB-C 13-24

Pre-Order

ชิ้น 230.00 - 230.00
15 PB-C16-15 พูลเลอร์โบลท์ PB-C 16-15

Pre-Order

ชิ้น 245.00 - 245.00
15 PB-C16-20 พูลเลอร์โบลท์ PB-C 16-20

Pre-Order

ชิ้น 270.00 - 270.00
15 PB-C16-30 พูลเลอร์โบลท์ PB-C 16-30

Pre-Order

ชิ้น 295.00 - 295.00
15 PB-C20-20 พูลเลอร์โบลท์ PB-C 20-20

Pre-Order

ชิ้น 350.00 - 350.00
15 PB-C20-30 พูลเลอร์โบลท์ PB-C 20-30

Pre-Order

ชิ้น 350.00 - 350.00
15 PB-C20-35 พูลเลอร์โบลท์ PB-C 20-35

Pre-Order

ชิ้น 390.00 - 390.00
15 PB-C25-31 พูลเลอร์โบลท์ PB-C 25-31

Pre-Order

ชิ้น 450.00 - 450.00
15 PB-C25-41 พูลเลอร์โบลท์ PB-C 25-41

Pre-Order

ชิ้น 490.00 - 490.00
PULLER BOLT : (PB-C) MB01602
PULLER BOLT : (PB-C) MB01602