External turning tools DJNR/L CDBP CARBIDE Turning
EXTERNAL TURNING TOOLS MCGNR/L ITT (MCGNR/L)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
018 MCGNR2020K12 HOLDER MCGNR2020K-12

2

ชิ้น 628.00 - 628.00
018 MCGNR2525M12 HOLDER MCGNR2525M-12

Pre-Order

ชิ้น 681.00 - 681.00