EXTERNAL TURNING TOOLS MTJNR/L  ITT Turning
EXTERNAL TURNING TOOLS MTJNR/L  ITT (MTJNR/L)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
018 MTJNR2020K16 HOLDER MTJNR2020K-16

Pre-Order

ชิ้น 567.00 - 567.00
018 MTJNR2525M16 HOLDER MTJNR2525M16

Pre-Order

ช้น 624.00 - 624.00