EXTERNAL TURNING TOOLS MWLNR/L  ITT Turning
EXTERNAL TURNING TOOLS MWLNR/L  ITT (MWLNR/L )

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
018 MWLNR2020K08 HOLDER MWLNR2020K-8

Pre-Order

ชิ้น 567.00 - 567.00
018 MWLNR2525M08 HOLDER MWLNR2525M-8

4

ชิ้น 624.00 - 624.00