หินขัดแม่พิมพ์โลหะ Orange EDM BORIDE
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ Orange EDM BORIDE (Orange EDM)
เป็นหินที่ออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมสำหรับขัดผิวงาน EDM ขัดได้รวดเร็วหินชนิดนี้จะรักษารูปร่างของชิ้นงาน

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า