หินขัดแม่พิมพ์โลหะROUGHOUTSTONES MEDIUM RO HARD BORIDE หินขัดแม่พิมพ์โลหะ
หินขัดแม่พิมพ์โลหะROUGHOUTSTONES(MEDIUM)RO (HARD) BORIDE (ROUGHOUT STONES)
เป็นหินขัดที่ออกแบบไว้สำหรับขัดผิวหยาบของแม่พิมพ์ที่เกิดจากรอยมีดขณะกัดขึ้นรูป สามารถขัดได้รวดเร็ว

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
005 028630 Polishing Stone 900F #900 (1/4X1/4X6 in.)

17

ชิ้น 146.00 - 146.00
005 028640 Polishing Stone 900F #900 (1/4X1/2X6 in.)

8

ชิ้น 211.00 - 211.00
005 028650 Polishing Stone 900F #900 (1/4X1X6 in.)

30

ชิ้น 308.00 - 308.00
005 029200 Polishing Stone RO-MED#80(1/4X1X8 in.)

683

ชิ้น 170.00 - 170.00
005 029210 Polishing Stone RO-MED#80(1/2X1X8 in.)

25

ชิ้น 242.00 - 242.00
005 029220 Polishing Stone RO-MED#80(1X2X8 in.)

60

ชิ้น 625.00 - 625.00
005 029230 Polishing Stone RO-MED#100(1/4X1X8 in.)

1541

ชิ้น 170.00 - 170.00
005 029240 Polishing Stone RO-MED#100(1/2X1X8 in.)

Pre-Order

ชิ้น 242.00 - 242.00
005 029250 Polishing Stone RO-MED#100(1X2X8 in.)

21

ชิ้น 625.00 - 625.00
005 029260 Polishing Stone RO-MED#150(1/4X1X8 in.)

28

ชิ้น 170.00 - 170.00
005 029270 Polishing Stone RO-MED#150(1/2X1X8 in.)

46

ชิ้น 242.00 - 242.00
005 029480 Polishing Stone RO-HARD#150(1X2X8 in.)

10

ชิ้น 625.00 - 625.00
005 029490 Polishing Stone RO-HARD#220(1/4X1X8 in.)

Pre-Order

ชิ้น 170.00 - 170.00
005 029516 Polishing Stone ROUGHOUTS#80(1/4X1X8 in.)

1375

ชิ้น 170.00 - 170.00
005 029519 Polishing Stone ROUGHOUTS#80(1/2X1X8 in.)

Pre-Order

ชิ้น 242.00 - 242.00
005 029530 Polishing Stone ROUGHOUTS#100(1/4X1X8 in.)

12

ชิ้น 196.00 - 196.00