Permanent Magnetic Chuck SAV 243.11
Permanent Magnetic Chuck (SAV 243.11)
แม่เหล็กถาวรแบบห่าง
SAV 243.11

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
007 SAV243.11-300150 PERMANENT MAGNETIC 300X150 MM

1

ชิ้น 55,880.00 - 55,880.00
007 SAV243.11-350150 PERMANENT MAGNETIC 350X150 MM

2

ชิ้น 60,500.00 - 60,500.00
007 SAV243.11-400200 PERMANENT MAGNETIC 400X200 MM

1

ชิ้น 77,000.00 - 77,000.00
007 SAV243.11-500200 PERMANENT MAGNETIC 500X200 MM

Pre-Order

ชิ้น 91,300.00 - 91,300.00
007 SAV243.11-600300 PERMANENT MAGNETIC 600X300 MM

Pre-Order

ชิ้น 160,600.00 - 160,600.00