PERMANENT LIFTING MAGNETS SAV 531.01
PERMANENT LIFTING MAGNETS SAV 531.01 (SAV 531.01)
แม่เหล็กยกงานแบบถาวร

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
007 SAV531.01-1000 PERMANENT LIFTING MAGNET 1000 KG (เลิกผลิต)

Pre-Order

ชิ้น 59,300.00 - 59,300.00
007 SAV531.01-125 PERMANENT LIFTING MAGNET 125 KG (เลิกผลิต)

Pre-Order

ชิ้น 17,000.00 - 17,000.00
007 SAV531.01-150 PERMANENT LIFTING MAGNET 150 KG

Pre-Order

ชิ้น 13,755.00 - 13,755.00
007 SAV531.01-2000 PERMANENT LIFTING MAGNET 2000 KG

Pre-Order

ชิ้น 100,000.00 - 100,000.00
007 SAV531.01-250 PERMANENT LIFTING MAGNET 250 KG (เลิกผลิต)

Pre-Order

ชิ้น 24,500.00 - 24,500.00
007 SAV531.01-300 PERMANENT LIFTING MAGNET 300 KG

2

ชิ้น 23,345.00 - 23,345.00
007 SAV531.01-500 PERMANENT LIFTING MAGNET 500 KG (เลิกผลิต)

Pre-Order

ชิ้น 38,500.00 - 38,500.00