BATTERY POWERED LIFTING MAGNETS SAV 531.42-BM
BATTERY POWERED LIFTING MAGNETS SAV 531.42-BM (SAV 531.42-BM)
แม่เหล็กยกงานโดยแบตเตอร์รี่

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
007 SAV531.42-BM2500 SAV-BUX BATTERY LIFTING MAGNETS BM2500

Pre-Order

เครื่อง 195,000.00 - 195,000.00
007 SAV531.42-BM3600 SAV-BUX BATTERY LIFTING MAGNETS BM3600

Pre-Order

เครื่อง 280,000.00 - 280,000.00
007 SAV531.42-BM5000 SAV-BUX BATTERY LIFTING MAGNETS BM5000

Pre-Order

เครื่อง 310,000.00 - 310,000.00