shop intertool thai แม่พิมพ์โลหะ
External turning tools SVJR/L CDBP CARBIDE (SVJR/L)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
065 SVJBR2020K16 HOLDER SVJBR2020K-16

1

ชิ้น 710.00 - 710.00
065 SVJBR2525M16 HOLDER SVJBR2525-M16

2

ชิ้น 1,010.00 - 1,010.00