หินขัดแม่พิมพ์โลหะ T2  BORIDE
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ T2  BORIDE (T2)
เป็นหินแข็งประเภทปานกลางถึงแข็ง ใช้ขัดแม่พิมพ์ได้เร็ว และได้ผิวที่ลื่นมันเรียบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับขัดผิวแม่พิมพ์ที่ทำจากเหล็กเกรดสูง เช่น P20 (SKD-61), 420 (สแตนเลส)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
005 037108 Polishing Stone T2 #220 (1/8x1/4x6 in.)

4

ชิ้น 100.00 - 100.00
005 037112 Polishing Stone T2 #220 (1/8x1/2x6 in.)

280

ชิ้น 107.00 - 107.00
005 037124 Polishing StoneT2 #220 (1/4x1/4x6 in.)

11

ชิ้น 107.00 - 107.00
005 037128 Polishing Stone T2 #220 (1/4X1/2X6 in.)

293

ชิ้น 141.00 - 141.00
005 037148 Polishing Stone T2 #220 (1/2x1x6 in.)

8

ชิ้น 339.00 - 339.00
005 037304 Polishing Stone T2 #320 (1/8x1/4x6 in.)

18

ชิ้น 122.00 - 122.00
005 037316 Polishing Stone T2 #320 (1/8x1/2x6 in.)

199

ชิ้น 127.00 - 127.00
005 037324 Polishing Stone T2 #320 (1/4x1/4x6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 127.00 - 127.00
005 037328 Polishing Stone T2 #320 (1/4x1/2x6 in.)

190

ชิ้น 180.00 - 180.00
005 037348 Polishing Stone T2 #320 (1/2x1x6 in.)

8

ชิ้น 401.00 - 401.00
005 037504 Polishing Stone T2 #400 (1/8x1/4x6 in.)

25

ชิ้น 125.00 - 125.00
005 037508 Polishing Stone T2 #400 (1/8x1/2x6 in.)

73

ชิ้น 132.00 - 132.00
005 037520 Polishing Stone T2 #400 (1/4x1/4x6 in.)

225

ชิ้น 132.00 - 132.00
005 037524 Polishing Stone T2 #400 (1/4x1/2x6 in.)

141

ชิ้น 186.00 - 186.00
005 037544 Polishing Stone T2 #400 (1/2x1x6 in.)

10

ชิ้น 413.00 - 413.00
005 037700 Polishing Stone T2 #600 (1/8x1/4x6 in.)

24

ชิ้น 145.00 - 145.00
005 037704 Polishing Stone T2 #600 (1/8x1/2x6 in.)

78

ชิ้น 152.00 - 152.00
005 037716 Polishing Stone T2 #600 (1/4x1/4x6 in.)

6

ชิ้น 152.00 - 152.00
005 037736 Polishing Stone T2 #600 (1/4x1/2x6 in.)

96

ชิ้น 225.00 - 225.00
005 037740 Polishing Stone T2 #600 (1/2x1x6 in.)

82

ชิ้น 484.00 - 484.00